Västerbottens län

ናብ ቨስተርቦተን እንቋዕ ብደሕን መጻእኩም። እቲ ወረዳ ካብ ሰጥ ዝበለን ኣእማን ዝመልኦን ወሽመት ቦትንያ ጀሚሩ ብግራሁን ርባታትን ዱርን ማእከል ሃገር ሓሊፉ ናብቲ ኣኽራናት ኖርወይ ይበጽሕ። ቨስተርቦተን እታ ካልአይቲ ዝዓበየት ወረዳ ሽወደን እያ። ንሳ 15 ምምሕዳር ከተማ ኣለዋ፣ ብዩርሆልም፡ ዶሮተያ፡ ሊከልሰ፡ ኖርድማሊግ፡ ሞላ፡ ኖርሾ፡ ሮበርትስፉሽ፡ ሸለፍተዮ፡ ሶርሰለ፡ ስቶሩማን፡ ኡመዮ፡ ቪልሀልሚና፡ ቪንደልን ከምኡውን ቨነስ ኦሰለ። ኣብዚ ኣስታት 263 000 ሰብ ይነብር። ምምሕዳር ከተማ ብዩርሆልም ብህዝቢ ኪረአ ኸሎ ኣብ ሽወደን ዝነኣሰት እያ። ኡመዮ ናይቲ ኣውራጃ ቀንዲ ከተማ እያ። ​

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ንመንበሪ ኣባይቲ ብዚምልከት ኣብ መንጎ ወረዳታት ብዙሕ ፍልልይ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ ኮሙናት መንበሪ ቤት ብብዝሒ ኣሎ፡ ኣብ ገሊኡ ድማ ኣብቲ ውሽጡ ይኹን ኣብ ደገ ሕጽረት ገዛውቲ ኣሎ። ነቲ ብዕድመ ዝደፍእ ዘሎ ህዝቢ ንኣኡ ዚሰማማዕ መንበሪ ቤት ምርካብ የድሊ። ኣብ ኡመዮ ቍጽሪ ህዝቢ ይበዝሕ ኣሎ፡ እቲ ጠለብ ካብቲ ኣቕርቦት ስለ ዚበዝሕ ድማ፡ መንበሪ ቤት ምርካብ ኣጸጋሚ እዩ። ኡመዮ ቍጽሪ ህዝባ ንምዕባይ ዕላማ ኣለዋ ስለዚ ብዙሕ ገዛውቲ እዩ ዚስራሕ ዘሎ።

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን 

ኣብ ቨስተርቦተን እተፈላለያ ዋኒናት/ኩባንያታት ኣለዋ። ኮሙናትን ምምሕዳር ወረዳን እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ እየን። ንሳተን ኣብ ሕክምናን ክንክንን መራኸብን ይነጥፋ። ዩኒቨርሲቲ ኡመዮ፡ ቮልቮ፡ ላስትቫግናር ን ቦሊደን ሚነራል ካብተን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እየን።

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

ኣብ ቨስተርቦተን ክልተ ዩኒቨርሲቲ ኣለዋ። እታ 37 000 ተምሃሮ ዘለዋ ኡመዮ ዩኒቨርሲቲ እታ ዝዓብየት እያ። ኣብ ኩሉ ሰክቶራት ትምህርቲ ድማ ስልጠን ትህብ። ኣብ ኡመዮ ናይ ሽወደን ሕርሻ ዩኒቨርሲቲ (SLU) ኣሎ፡ ከምኡውን ናብ ዲዛይን፡ ኣርኪተክት፡ ንግዲ፡ ስፖርትን ስነጥበብን ዝቐንዑ ኮለጃት። ኣብ ሸለፍተዮ ናይ ሉለዮ ተክኒካል ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ብዛዕባ ዕንጸትይን ተክኒክን ክትምሃር ይከኣል።

ኣገልግሎት ጥዕና 

ኣብ ቨስተርቦተን ሰለስተ ሆስፒታላት ኣለዋ፣ ኣብ ኡመዮ ዚርከብ ናይ ኖርላንድ ሆስፒታላዊ ዩኒቨርሲቲ፡ ሊከልሰ ሪፈራል፡ ሸለፍተዮ ሪፈራል። ኣብቲ ሆስፒታል እተፈላለየ ክፍልታትን ዎርድታትን ንጥፈታትን ኣሎ። ኣብቲ ወረዳ 32 ማእከላት ጥዕና ኣለዋ። ነፍስወከፍ ኮሙን ብውሕዱ ሓደ ማእከል ጥዕና ኣለዋ። መብዛሕትኡ ብምምሕዳር ወረዳ ይካየድ፡ ገሊኡ ግን ብብሕታዊ ኣቕረብቲ ክንክን እዩ ዚካየድ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን 

ቨስተርቦተን ብባህሊ ሃብታም እዩ፡ ንንጡፍ ትርፊ ግዜ ድማ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብኡ ኣገዳሲ ናይ ተፈጥሮን ባህልን ከባቢታት፡ ከምኡውን ፍቱው ናይ በጻሕቲ ቦታታት ኣሎ። ኣብ ወረዳ ቨስተርቦተን ሕዙሕ ናይ ተፈጥሮ ቦታ ኣሎ። ኣብዚ እቲ ቪንደፍየለን እተባህለ ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ ናይ ተፈጥሮ ሕዙእ ቦታ ኣሎ፡ ከምኡውን ቪንደኤልቨን ዚብሃል ሃገራዊ ፈለግ ኣሎ። ኣብ ቨስተርቦተን ንሰባት ብጥዕና ኪኣርጉን ስፖርት ኪሰርሑን ኪንቀሳቐኑ ዚሕግዛ ብዙሓት ማሕበራት ስፖርት ኣለዋ። ኣብቲ ወረዳ ኣብይተ ትያትርን ኣብያተ መዘክርን ከምኡውን ኣብ ነፍስወከፍ ኮሙን ብዙሕ ሰብ ዚበጽሖ ቤትንባብ ኣሎ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ 

እቶም ሓደስቲ ሽወደናውያንን ኣብቲ ሕብረተሰብ ምውህሃዶምን ኣብዚ ግዜዚ ናይቲ ምምሕዳር ወረዳን ኮሙንን ዓቢ ዕማም እዩ። ስደት ናይቲ ወረዳ ናይ ህዝቢ ምብዝሕ ሞቶረ እዩ። እቲ ምምሕዳር ወረዳ ምስ መኽሰብ ዘይብለን ውድባትን ቢዚነሳትን ኮሙናትን ኣውራጃዊ ምምሕዳርን ብምትሕብባር ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ብኽብርን ውሕስነትን ሰብኣውነትን ይቕበሎም።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ኣርእስቲ ምልክታ-ስራሕሞያ
Bli IT - konsult efter 12 veckor genom Academy Systemutvecklare/Programmerare
JUNIOR PROGRAMVARUUTVECKLARE TILL TIETO I UMEÅ! Systemutvecklare/Programmerare
Systemadministratör Systemadministratör
Logistic Associate Logistiker
Materials Specialist Materialplanerare
Träindustriarbetare Slipare, snickeri
Sjuksköterskor till Akutmottagningen vid Lycksele Lasarett Sjuksköterska, grundutbildad
Receptionist till växande IT - bolag Receptionist, telefonist
Nyfiken veterinär med placeringsort som passar dig! Veterinär
Administratör / medicinsk sekreterare till Synrehabiliteringen , Skellefteå Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Synpedagog , Synrehabiliteringen , Skellefteå Synpedagog
Säljare Frukt & Grönt och Chark - Coop Konsum Erikslid Skellefteå Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Modersmålslärare i georgiska , franska , tyska , turkiska och tagalog Modersmålslärare/Modersmålspedagog
Underhållsmekaniker Underhållsmekaniker
Amanuenser på Bildmuseet Museiintendent
Central Planerare Planeringskontorist
ACCOUNT MANAGER TILL VÅRT UMEÅKONTOR – TESTA OM DU HAR DET VI SÖKER! Utesäljare
Biträdande universitetslektor i matematisk statistik Biträdande universitetslektor
Administrativ assistent Administrativ assistent
Förskollärare , Granitens förskola , Boliden Lärare i förskola/Förskollärare

ገጽ 1 ናይ 43

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ