Västernorrlands län

ናብ ቨስተርኖርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩ። እቲ ወረዳ ግሩም ተፈጥሮን ብዙሕ ባህልን ዘለዎ እዩ። ኣብኡ ኣብተን ሸውዓተ ኮምዩናት፡ ማለት ሱንድቫል፡ ቲምሮ፡ ሃርኖሳንድ፡ ሶለፍተዮ፡ ክራምፉሽ፡ ኦንየን ኦርንሾልድስቪክ ኣስታት 240,000 ሰባት ይነብሩ። እቲ ወረዳ ዓቢ ዱር፡ ነዊሕ ናብ ቦተንሃቨት ባሕሪ ዚግምገም መሬትን ሰለስተ ዓበይቲ ወሓይዝን፡ ማለት ዩንጋን፡ ኢንዳልስኤልቨንን ኦንየርማንኤልቨንን ኣለዎ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኩነታት መንበሪ-ኣባይቲ

ኩነታት ኣባይቲ ብተዛማዲ ደሓን እዩ፡ ከመይሲ እቲ ወረዳ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓሰርተ ዓመታት ናይ ህዝቢ ምውሓድ ተራእዩዎ እዩ። ኣብቲ ማእከል ከተማ ሓድሓደ ናይ ኣፓርትመንት ዋሕዲ ኣሎ፡ ኣብ ኩለን ኮምዩናት ድማ ናይ ምጽጋግንን ምሕዳስን ጉድለት ኣሎ። ዝኣርግ ዘሎ ወለዶ፡ ድሌት ናይቲ ዚሰማምዖ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብኣኡ መጠን ይውስኽ። ቦትኒያባናን ኣብቲ ወረዳ ንመራኸቢታትን ምልውዋጥን ዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብ መንጎ ኡመዮን ኦርንሾልድስቪክን ናይ ጕዕዞ ምምልላስ ወሲኹ ኣሎ፡ ከምኡውን ክሳዕ ሱንድስቫል። ኣብዘን ክልቲአን ቦታታት ከኣዩ እቲ ምህናጽ ገዛውቲ ዚውስኽ ዘሎ።  

ንግዳዊ-ንጥፈታትን ወሃብቲ-ስራሕን

ኣብ ቨስተርኖርላንድ ብዙሓት እተፈላለያ ዓይነታት ዋኒናት ኣለዋ። ኣብ ናይ ዱር ኢንዱስትሪን ናይ ጸዓት ኢንዱስትሪን እተዋፈራ ኣረገውትን ዓበይትን ዋኒናት ኣለዋ፡ ንኣብነት SCA ከምኡውን Eon። ይኹንምበር ብዙሓት ናብ IT ተለኮሙኒከሽንን ዘተኮራ ሓደስቲ ዋኒናት ኣለዋ፡ ንኣብነት፡ Com Hem ከምኡውን Telia። ኮምዩናትን ናይ ወረዳ ኣብያተምኽርን ኣብ ውሽጢ ክንክን ጥዕናን መራኸቢታትን ካብተን ዓበይቲ ወሃብቲ ስራሕ እየን። ካልኦት ነኣሽቱ ዋኒናትውን ኣብቲ ወረዳ ይጅምራ ኣለዋ። ንሳተን ናብ ዋኒናትን ውልቃውያን ሰባትን ዝዓለመ ኣገልግሎት ይህባ።

ኣገልግሎት ጥዕና

እቲ ናይ ወረዳ ቤትምኽሪ ኣብቲ ናይቲ ወረዳ ክንክን ጥዕና ይሳተፍ እዩ። ኣብ ቨስተርኖርላንድ ሰለስተ ሆስፒታላት ኣለዋ። ኣብ ሃርኖሳንድ መቐበሊ ዘለዋ ናይ ሱንድስቫል ወረዳዊት ሆስፒታል፡ ናይ ሶለፍተዮ ሆስፒታልን ናይ ኦርንሾልድስቪክ ሆስፒታልን። ኣብቲ ሆስፒታላት እተፈላለየ መቐበልን ክፍልታትን ንጥፈታትን ኣሎ። ከም ሕሙም መጠን ምስቲ ክፍሊ ሕክምና ክትራኸብ ምስ እትደሊ ኣብቲ vårdguiden ብምርኣይ ክትገብሮ ትኽእል። 

ኣብያተ-ትምህርታትን ትምህርትን

እታ ናይ ሽወደን ዝነኣሰት፡ ሚትኡኒቨርሲተት፡ እትብሃል ዩንቨርሲቲ ኣብ ቨስተርኖርላንድ ትርከብ። ንሳ ብ2005 ተመስሪታ፡ ኣብ ሱንድስቫል፡ ኦስተርሱንድ፡ ሃርኖሳንን ኦርንሾልድስቪክን ድማ ካምፓስ ኣለዋ። ኣብኡ ካብ ሽወደንን ካብ ወጻእን ዝኾኑ መምህራንን ተመራመርትን ተመሃሮን ኣለዉ። ንሱ ኣብ ናይ ስፖርት ተክኖሎጂ፡ ኣብ ናይ ኣደባቢ ተክኒክ፡ ኣብ ፎቶጆርናሊዝምን ልዑል መደባት ኣለዎ፡ ብኤኮኖሚ ድማ ኣህጉራዊ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ትምህርቲ ይህብ። 

ኣብኡ ናይ ሶስዮሎጂ፡ ተፈጥሮኣዊ ሳየንስ፡ ተክኒክን ሁማኒትስን ትምህርቲ ኣሎ። ሚትኡኒቨርሲተት ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ካብተን ናይ ሽወደን ዩኒቨርሲትታት ቀዳመይቲ እያ። ገለ ናይ ርሕቀት ትምርህቲ መኣከቢ ቦታ ኣለዎ፡ ገሊኡ ግን ዘመናዊ IT-ደገፍ ጥራይ እዩ ዘለዎ።

ባህላውን ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታትን

ቨስተርኖርላንድ ብባህሊ ሃብታም እያ፡ ስለዚ ንንጡፍ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብ ሃርኖሳንድ Norrdans ዚብሃል ኣብ ዓለም ዝና ዘትረፈ ናይ ዳንስ ትካል ኣሎ። ብመገዲ Scenkonst Västernorrland ድማ ሙዚቃን ትያትርን ዳንስን ፊልምን ይፈሪ። ቨስተርኖርላንድ በቲ ግሩምን ምሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ተፈጥሮኣን ዱራን ወሓይዛን ባህላዊ ህይወታን ፍልጥቲ እያ።  እቲ ብርቂ ዝኾነ ናይ ሆጋ ገማግም ባሕሪ ናይ ሽወደን ርስቲ እዩ። ኣብኡ ብዙሕ ናይ ተፈጥሮ ሕዛእቲ ኣሎ፡ ከምኡውን ብዙሓት እተፈለለዩ እንስሳታትን ኣታኽልትን ዘለወን ደሴታት ኣለዋ።

ንጥፈታት ሲቪላዊ-ማሕበራት ኣብ መዳይ ምውህሃድ ኣብ ሕብረተ-ሰብ

ኣብ ቨስተርኖርላንድ ሓደስቲ መጻእቲ ስለ ዝበዝሑ ዘለዉ ቍጽሪ ህዝቢ ይውስኽ ኣሎ። እዚ ከኣ ድሕሪ ነዊሕ እዋን እዩ ዚፍጸም ዘሎ። ነቶም ካብ ግዳም ዝመጹ፡ ስራሕን መነባብሮን ንምቕራብ ብዙሕ ይጸዓር ኣሎ። እቲ ናይቲ ወረዳ መሪሕነት ምስ ግሩም ሓሳባት ዘለዎም ውድባትን ቢዚነሳትን ኮምዩናትን ናይ ወረዳ ቤትምኽንር ብምትሕብባር ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ብኽብርን ሕጋውን ሰብኣውን መገዲ ኪቕበሎም ይጽዕር። ንኣብነት፡ ብ 2011 ቨስተርኖርላንድ እያ እታ መጀመርያ ኣብዚ ሃገር ንብዙሓት በይኖም ዚመጹ ስደተኛታት ህጻናት እተቐበለት።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 37

ውድባት

ናይዚ ወረዳ ናይ ማሕበራት ሓበሬታ ገና ኣይተረኽበን

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብዚ፡ ኣብቲ ወረዳ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘሎ ክትርእይ ትኽእል። ከምዚ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ኣብቲ ካርታ ዘሎ ናይ መድለዪ ሰፈር ረኺብካ ንሓደ ቦታ ድለ እሞ ምልክት ግበረሉ፡ ንኣብነት፣ ናይ ሓደ መንበሪ ቤት ኣድራሻ

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ