Ystad

ኢስታድ ኮምዩን ኣብ ልዕልቲ ናይ ተፈጥሮ ጽባቐን ነባሪ ታሪኽን ግሩም ናይ ህይወት ደረጃን፡ ሃብታም ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ሰክተር፡ ምዕቡል መራኸብን ሓያል ድንፋዐን ዘለዎ ኮምዩን እዩ።

መግለጺ ወይ ገለጻ

ኢስታድ ናይ ማእከላይ ዘመን ታሪኽን ቤተመዘክርን ታሪኻዊ ህንጻታትን ናይ ፊልም ትካላት ዘለዎ ኮምዩን እዩ።

ኣብኡ ኪሎመተራት ዝምንውሑ ገማግም ባሕርን ግሩም ተፈጥሮን ናይ ዓሳ መግፈፍን ናይ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ዘለዎን ኮምዩን እዩ።

ኣብ ልዕልዚ ናብ ማልመ/ካስትሩፕ/ኮፐንሃገን ቀጥታ ዚኸይድ ባቡር ኣለዎ። ኣህጉራዊ ዝኾነ ወደብ ከኣ ኣለዎ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኢስታድ ገዛ ተኻረ

ኣብ ኢስታድ እቲ ዝዓበየ ኣመሓዳርን ኣደላዳልን ዝካረ ገዛውቲ እቲ ኢስታድቡስተደር ዚብሃል ናይቲ ኮምዩን ትካል ኣካራዪ ኣባይቲ እዩ። ንሱ 1300 ገዛውቲ የካርን የመሓድርን። ኣብኡ ገዛ ንምሓዝ ተራ ንምግባርን ብዛዕብኡ ጽቡቕ ስእሊ ንኺህልወካን ኣብቲ ናይ ኢስታድ መንበሪ ኣባይቲ መርበብ ተመልከት።

ይኹንምበር ኣብ ኢስታድ ኣብ ኢስታድን ካልኦት ነኣሽቱ ከተማታትን ገዛውቲ ዘካርዩ ውልቃውያን ኣካረይቲውን ኣለዉ። ነቲ ዝምሸኣካ መንበሪ ገዛ ንምርካብ ናይ ኢስታድ ኮምዩን ዝርዝር ኣካረይቲ ኣዳሊናልካ ኣሎና።

ኣብዚ፡ ፊልም ብዛዕባ ኢስታድ (ብእንግሊዝ) ክትርኢ ትኽእል።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ በዘን ዚስዕባ ቋንቋታት ይወሃብ፣ ኣልባንያ፡ ዓረብ፡ ቦስንያ፡ ዳኒሽ፡ እንግሊዝ፡ ፊንላንድ፡ ክሮሽያ፡ ፖላንድ፡ ሩስያ፡ ሰርብያ፡ ሶማሊ፡ ሶራኒ፡ ስፓኛ፡ ታይላንድን ጀርመንን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ኢስታድ፡ ሽወደናዊት ቤትክርስትያን- ማሕበር ኢስታድቅዱስ ኒኮላ ካቶሊካዊ ማሕበር ኢስታድናይ ስሚርና ማሕበር ኢስታድ ናይ የሆዋ መሰኻኽርን ናይ ሰራዊት ድሕነት ማሕበርን ድማ ይርከብ። 

ኣብ ኢስታድ ዳርጋ 300 ማሕበራት ኣለዋ። ብዛዕባአን ኣብቲ ናይማሕበር ደብተር ተመልከት።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሰንትሩም ኢስታድ ብዙሕ ድኳናት ኣሎ። ሱፐርማርከት ካብ ከተማ ውጽእ ኢልካ እዩ። ኣብቲ ከተማ ግሩም ዝኾነ ቤትንባብ ኣሎ።

ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ናይ ዕዮ ቤትጽሕፈት ማሕበራዊ ቤትጽሕፈት መድህን ድርጅት፡ ከምኡውን ቤትጽሕፈት ቀረጽ ኣሎ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኢስታድ፡ ኮሙናዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ከምኡውን ውልቃዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ይርከብ። ካብ ሓደ ክሳዕ ሓምሽተ ዝዕድመኦም ህጻናት ቅድሚ ወይ ድሕሪ ትምህርቶም ኣብቲ መዘናግዒ ቦታ ኪህልዉ ይኽእሉ። ንመንእሰያት፡ ካብ መለስተኛ ንላዕሊ ናይ መንእሰያት መራኸቢ ቦታ ኣለዎም።

ኩልቱርስኩላን ነቶም ሙዚቃ ኪጻወቱን ኪደርፉን ኪዋስኡን ኪስእሉን ኪጽሕፉን ዚደልዩ ፕሮግራማት የቕርብ።

ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃን ኣብያተ-ትምህርቲ

ኣብዚ፡ ኮሙናውን ውልቃውን ዝኾኑ ናይ ኢስታድ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ዝርዝር ኣሎ።

ኣብ ኢስታድ ሰለስተ መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣለዉ፤ ሲድስኮንያ ይምናሴት Sydskånskaኦስተርስጆግ ዪምናስየት Östersjögymnasiet ከምኡውን ፕራክቲስካን Praktiska። ብዛዕባ መደባተን ከተንብብ ትኽእል።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ፍሩም ኢስታድ፡ ኮንቩክስ፡ ኤስኤፍኢ፡ ሰርቩክስን ዲለክሲሰንትሩም ይርከብ። ብመገዲ ኮለጅ/ዩኒቨርሲቲ፡ ናይ ርሑቕ ትምህርቲውን ኣሎ።

ኣብ ለርንያ፡ ናይ ሞያ ስልጠና ይወሃብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኢስታድ ወረዳዊ ማእከል ጥዕና፡ ከምኡውን ውልቃዊ ኖቫክሊኒከን ኣሎ።

ንህጹጽን ናይ ሓደጋን ሕማም ናብ ኣኩትሞታግኒንገን ተወከስ።

ኣብቲ ናይ መሕረስቲ ክሊኒክ ከምኡውን ኣብ ኖቫክሊኒክ ናይ ኣደታት ክሊኒክ ኣሎ። ናይቲ ወረዳ ማእከል ጥዕና ህጻናትን፡ ናይቲ ኖቫክሊኒከን ቦርነንስ ሁስ፡ ናይ ህጻናት ጥዕና ዎርድ ኣለዎም። ብዛዕባ ስኒ ኣብቲ ህዝባዊ ክንክን ስንን ኣብ ብሕታውያን፡ ንኣብነት ኖቫክሊኒከን ከምኡውን ናይ ኢስታድ ስንን ምትካልን ማእከልን፡ ሕክምና ክትረክብ ትኽእል።  

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ኣብ ኩሉ ትካላት ናይ ትርጁማን ኣገልግሎት ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ ነፍስወከፍ ፍርቂ ሰዓት ካብ ማልመ/ሉንድ ዚወስድ ባቡር፡ ወይ ከኣ ኣብ ነፍስወከፍ 20 ደቓይቕ ካብ ማልመ ናብ ኮፐንሃገን ዚወስድ ባቡር።

ኣብ ነፍስወከፍ ሰዓት ናብ ሲምሪስሃም ዚወስድ ባቡር። ሰዓታት ኣብ ስኮነትራፊከን ይርከብ።

መሳገሪት መርከብ ክሳዕ ቦርንሆልምፖላንድን

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ናይ ኢስታድ 130 ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ ዚብል ዝርዝር ኣሎ።

በዚ ግሩም ዝኾነ መራኸቢታት፡ ብምሉኡ ናይ ማልመ/ሉንድ ከባቢ ኣብ ዓንኬል ናይ በጺሕካ-ምምላስ ርሕቀት ይርከብ።

ክፍቲ ናይ ስራሕ-ቦታታት

ኣብዚ ገጽ’ዚ፡ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ኣብዚ ከተማን ኣብ ከባብን

ነቲ ዝርዝር ንምጽማቍ ዝኾነት ቃል ጸሓፉ
ገጽ 1 ናይ 242

ናይ ሓበሬታ ካርታ

ኣብቲ ካርታ፡ ኣብቲ ኮምዩን እንታይ ኣገልግሎት ከም ዘሎ ትርእይ። ኣብኡውን ነቲ እትደልዮ ቦታ ንኣብነት ኣድራሻ ገዛ፡ ምልክት ክትገብረሉ ትኽእል።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ብዙሕ ስራሕ ኪርከብ ይኽእል

ገለ ናይ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ሓበሬታታት ናይቲ ስራሕ ኣድራሻ የብሉን፡ ስለዚ ኣብቲ ካርታውን ኣይረአን፡ ግን ኣብቲ ”ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ” ዚብል ኩርናዕ ይርከብ።

Ystad

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

28 072

ስፍሓት መሬት

355 km2

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

Malmö 55 km

Lund 60 km

Köpenhamn 75 km

Berlin 360 km

Stockholm 650 km

መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ