ሓዳር መስሪትካ ምስ ቈልዑ ም ንባር

​እዚ ምዕራፍ፡ ንምምርዓውን ብሓባር-ምንባርን (ሳምቦ) ዝምልከት ሕግታት ሽወደን ይድህስስ። ንቆልዓ ምውላድን ውሕስነት-ወለዲ (Föräldraförsäkringen) ዝምልከት ውን ኣብዚ ምዕራፍ ተጠቒሱ ኣሎ። መሰል ህጻናት እንታይ ይመስል፡ ኣጸደ-ህጻናት፡ ቤት-ትምህርቲ ህጻናት ከምኡ ውን ማእከል ንጥፈታት ትርፊ-ግዜ ህጻናት እንታይ ይመስላ ዝብልን ካልእ ክትፈልጥዎ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕግታትን ውን ኣብዚ ምዕራፍ ተተንኪፉ ኣሎ።

ስእሊ: Colourbox

ነቶም እተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ ምዕራፍ ንምርካብ ኣብቲ ሓምላይ ሳጹን ነቶም እተፈላለዩ ኣርእስቲ ጠውቆም

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ