ኣብ ሃገር ሽወደን ምንባር

​ኣብዚ ምዕራፍ'ዚ፡ ዕዳጋ-ስራሕን ንግዳዊ ጽላት ሽወደን ዝድህስስ ሓበሬታ ከተንብቡ ኢኹም። ጀኦግራፊካዊ ኣቐማምጣ ሽወደንን ነባሮኣን ብዝምልከት ውን ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ ኣስፊርና ኣለና። ብዛዕባ ኩነታት መንበሪ-ኣባይትን መንበሪ-ገዛን፡ ምምቕራሕ ክራይ-ኣባይትን ናይ ገዛ ኢንሹራንስን ብዝምልከት ውን ስፍሕ ብዝበለ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ምዕራፍ`ዚ፡ ግብራዊ ዝኾነ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ከጋጥመኩም ዝኽእል ነገራትን ከምኡ ውን ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጉድለት ንዘለዎ ሰብ ሂወት ሽወደን ከመይ ይመስል? ዝብሉ ዛዕባታት ዳህሲስና ኣለና።

ኣፓርትመንት ኣባይቲ
ስእሊ: Colourbox

ነቶም እተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ ምዕራፍ ንምርካብ ኣብቲ ሓምላይ ሳጹን ነቶም እተፈላለዩ ኣርእስቲ ጠውቆም።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ