ናብ ኣረጋውያን ዝዓለመ ንጥፈታትን ሓለፋታትን

ናብ ኣረጋውያን ዝዓለመ ብዙሕ ንጥፈታትን ሓለፋታትን ኣሎ።

ንጥሮተኛታት ንጥፈታት ዘዳሉዋ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ። ሓንቲ ካባታተን እታ ናይ ጥሮተኛታት ሃገራዊ ውድብ PRO እትብሃል እያ።

ኣብ ብዙሓት ኮምዩናት ሽወደን፡ ኣረጋውያን ኣብ ገለ እዋናት ብናይ ሓፋሽ መጎዓዝያ ገይሮም ወይ ብኸምኡ ወይ ድማ ብትሑት ዋጋ ይገይሹ።

ኣረጋዊ ኴንካ ብሓፈሻዊ መጎዓዝያ ንኽትገይሽ ዘጸግም ስንክልና ምስ ዚህልወካ፡ ናይ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ብትሑት ዋጋ ኣብ ክንዲ ኣውቶቡስ ታክሲ ወይ ድማ ባቡር ክትጥቀም ትኽእል። ኣገልግሎት መጎዓዝያ ንኽትረክብ ኣቐዲምካ ኣብቲ እተመዝገብካሉ ኮምዩን መጠየቕታ ኣቕርብ። ምስኡ ኸኣ ካብ ሓኪም እተዋህበን ብሓፈሻዊ መጎዓዝያ ክትገይሽ ከም ዘይትኽእል ዚገልጽን ናይ ኣገልግሎት መጎዓዝያ ወረቐት ምስክር ለኣኽ።

ኣብ ውሽቲ ኮምዩንካ ዚካየድ ጕዕዞ ግን ብፍለክስሊንየር (flexlinjer) ክትጎዓዝ ትኽእል ኢኻ። እዚኣተን እቲ ከብደን ምስቲ ማርሻበዲ ማዕረ ዝኾና ኣውቶቡሳት እየን፡ ከምዚ ብምዃነን ድማ እቲ ዓረብያ ስንኩላን ዘዘውትር ሰብ ንምድያብን ምውራድን ይቐለሉ። እዚኣተን ካብተን ካልኦት ናይ ሓፈሻዊ መጎዓዝያታት ዝያዳ ናብ ከተማታት ቅርብ ኢለን ይጎዓዛ። እተን ኣውቶቡሳት ናብቲ ዝተመዝገባኦ ቦታ ጥራይ እየን ዝኸዳ ወይ ሰብ ዘውርዳ፡ ስለዚ እቲ ናይ መገሻ መገድን ግዜን ሓሓሊፉ ይለዋወጥ እዩ።

ክንክን ጥዕና ኣብ ገዛ
ስእሊ: Colourbox

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ