ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (Gymnasium)

እቶም ኣብ መወዳእታ ዓመት ናይ መባእታዊ ትምህርቲ ዝመሃሩ ተመሃሮ፡ ትምህርቶም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንምቕጻል ይምዝገቡ። ኣብ ሽወደን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ምምሃር ወለንታዊ እዩ። ነጻ ውን እዩ። እቶም ካብ 16 ክሳብ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቶም ዝወድኡ ምስ ዝኾኑ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክመሃሩ ይኽእሉ። ዳርጋ ኩሎም መንእሰያት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክመሃሩ ይመርጹ።

ናይ ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ ውን ብበዓል-መዚ ትምህርቲ ዝተሓንጸጸ ስርዓተ-ትምህርትን ውጥን-ኮርሳትን ኣለዎ'ዩ። ውጥን-ኮርስ ክበሃል እንከሎ፡ ተመሃሮ ሓደ ኮርስ ክዛዝሙ እንከለዉ ክቐስምዎ ዝግባእ ፍልጠት ዘስፈረ እዩ። ስርዓተ ኣወሃህባ ነጥቢ ኣብ ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ ከምቲ ናይ መባእታዊ ደረጃ ትምህርቲ እዩ።

ተመሃራይ ባዕሉ'ዩ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክመሃርን እታ ክመሃረላ ዝደሊ ቤት-ትምህርትን ዝሓሪ። እቲ ተመሃራይ ኣብ መመልከቲ-ቅጥዒ ብዙሓት ቤት-ትምህርታትን ዝመረጾም ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርትን ከስፍር ኣለዎ። ኣብታ ቀዳመይቲ ምርጭኦም ዝኾነት ቤት-ትምህርቲ ቦታ ክረኽቡ ቀሊል ኣይኮነን።

ሓደ ሰብ ክመርጾም ዝኽእል ብዙሓት ዓይነት ወይ ኣንፈት ትምህርታት ኣለዎ እዮም። ኣብ መባእታዊ ቤት-ትምህርቲ ቅድሚ ምርጫ ምኽርን ሓበሬታን ዝህቡ ኣማኸርቲ ትምህርቲ (studievägledare) ኣለዉ።

ኣብ ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ ግን፡ እቶም ተመሃሮ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወይ ውን ሞያዊ መሰልጠኒ ማእከል ከምህሮም ዝኽእል እኹል ሓበሬታ ከምዝዓጥቁ ይግበሩ እዮም።

ሓደ ተመሃራይ፡ ኣብቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝወሃብ ሃገራዊ መደብ-ትምህርቲ ንምስታፍ፡ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ቋንቋ ሽወደን ወይ ውን ቋንቋን ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ፡ ቁጽሪን፡ ኢንግሊዘኛን ዝሓለፉ ክኾኑ ኣለዎም።

  • ኣብ ሃገራዊ ፕሮግራም ክትኣቱ ብተወሳኺ እንተ ወሓደ ብሓሙሽተ ዓይነት ትምህርቲ ዘሕልፍ ነጥቢ ኪህልወካ‘ለዎ።
  • ኣብ ናይ ኮለጅ ምድላው መደብ ንኽትኣቱ ድማ ኣብ ካልኦት እንተ ወሓደ ትሽዓተ ዓይነታት ትምህርቲ መሕልፊ ነጥቢ ኪህሉዎ ይግባእ።

እቶም ኣብ’ዘን ዓይነታት ትምህርቲ ዜሕልፍ ነጥቢ ዘይረኸቡ ተመሃሮ ኣብ መተኣታተዊ ፕሮግራም (introduktionsprogram) ኪመሃሩ ይኽእሉ’ዮም። እዚ መተኣታተዊ ፕሮግራም ትምህርቶም ኪቕጽሉ ይሕግዞም። ሓሙሽተ እተፈላለዩ ናይ ልልይ መደባት ኣለዉ። ሓደ ካባታቶም ብፍላይ ናብቶም ሓድስቲ መጻእቲ መንእሰያት ዝዓለመ ናይ ቋንቋ ልልይ እዩ። ኣብቲ ፕሮግራም እቲ ተምሃራይ ሽወደንን ካልእ ሳብጀክክትን ይወስድ። ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ እንታይ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ንምፍላጥ ንኮምዩንካ ተወከሶ።

ብዛዕባ መደባት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲን ምቕባልን ኣብ መርበብ ኢንተርነት www.utbildningsinfo.se ብተወሳኺ ኣንብብ።

ስእሊ: Mikael Jönsson

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ