ኣብ ህይወትካ እንዳተዘከሩ ዝነብሩ በዓላት

ጥምቀት

ኣብ ሽወደን 45% ህጻናት ይጥመቑ እዮም። ኣብ ገዛ ኾንካ ነቲ ህጻን ስም ምሃብ እውን ልሙድ እዩ። እዚ ድማ ናይ ስም ምሃብ በዓል ይብሃል። ኣብዚ ግዜዚ ኣዝማድን ኣዕሩኽን ይጽውዑ። እቶም ኣጋይሽ ነቲ ህጻን ህያብ የምጽኡሉ።

ትህድስቲ

ትህድስቲ ንእምነት ክርስትና ይምልከት። ትህድስቲ ነቲ ጥምቀት ንምርግጋጽ ብመንእሰያት ዚግበር ስነስርዓት እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ 14 ዕድመኦም ይህደሱ። ቀደም መንእሰያት ብብዝሒ ይህደሱ ነይሮም። ድሕሪ ትህድስቲ ቤተሰብን ኣዝማድን ኣዕሩኽን ዘለዉዎ በዓል ይግበር። እቶም እተሃደሱ ድማ ህያብ ይውሃቦም።

መርዓ

ኣብ ግዜ መርዓ ኣዝማድን ኣዕሩኽን ይዕደሙ። ኣጋይሽ ኣብቲ ናይ ቃልኪዳን ስነስርዓት ይርከቡ። እቲ ጽምብል ብመግብን ሳዕስዒትን ይስነ። ንመርዑት ድማ ካብቶም ኣጋይሽ ህያብ ይውሃቦም።


መርዓ
ስእሊ: Colourbox

እተወለድካሉ መዓልቲ

ኣብ ሽወደን ዝበዝሕ ሰብ እተወልደሉ መዓልቲ የኽብር እዩ። ህጻናት ብጾቶም ብምጽዋዕ የብዕሉዎ። ነቲ ፌስታ ካላስ ኢሎም ይጽውዑዎ። ኣብኡ ድማ ይጻወቱን ቶርታ ይበልዑን። ነቲ ልደቱ ዘኽብር ዘሎ ህጻን ድማ ህያብ ይውሃቦ። ዓበይቲ እውን መዓልቲ ልደቶም የኽብሩ እዮም። ኣብዚውን ህያባት ይውሃብ እዩ። እቶም ምሉእ ቁጽሪ ዝመልኡ ሰባት፡ ከም ንኣብነት 50፡ ነቲ በዓል ብዓቢ ድምቀት እዮም ዘኽብሩዎ።


ስድራቤት-ዕለተ ልደት ከብዕሉ እንከለዉ
ስእሊ: Colourbox

ቀብሪ

ሰብ ምስ ሞተ ኣብ ቤትክርስትያን ወይ ቤትጸሎት (ካፐል) ቀብሪ ይካየድ። ካፐል ኣብ ክንዲ ቤትክርስትያን እተገልግል ንእሽቶ ቤት እያ። ኣብቲ ቀብሪ ቤተሰብን ቀረባ ኣዕሩኽን ይርከቡ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ምዕራፍ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ