ርክብ ምስ ሕክምና

ኣብ ክፍሊ ሕክምና ምስ ገለ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ - ንኣብነት ሓኪም ወይ ኣለይቲ ሕሙማት - እንታይ ከም እትደሊ ባዕልኻ ክትሕብር ኣለካ። ብዛዕባ ጸገምካ ንስኻ ኢኻ ኣጸቢቕካ ትፈልጥ።

እቶም ኣብኡ ዚሰርሑ ኩሎም ምስጢርካ ኪሕልዉልካ ግዴታ ኣለዎም: ማለት ብዛዕባኻን ብዛዕባ ሕማምካን ንኻልእ ሰብ ኣይነግሩን እዮም።

ናይ ኣደኻ ቋንቋ ሽወደን ምስ ዘይከውን፡ ተርጓማይ ኪግበረልካ መሰልካ እዩ። ተርጓማይ ዘድልየካ ምዃኑ ቆጸራ ክትገብር ከሎኻ ንገር። እቲ ተርጓማይ እውን ምስጢራ ኪዕቅብ ግዱድ እዩ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ  

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ