ዕጉብ እንተ ዘይኮይንካ

በቲ ዝተገብረልካ ሕክምናን ኣገልግሎትን ዕጉብ እንተ ዘይኮይንካ: ኣብ‘ቲ ዝተሓከምካሉ ኣሃዱ ሕክምና ምስ ዘሎ ሓላፊ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ገና ዘይዓገብኩም ምስ እትኾኑ፡ ምስ ቦርድ ሕሙማት (patientnämnden) ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዞባ ሓደ ተወካሊ ቦርድ-ሕሙማት ኣሎ። እቲ ተወካሊ ቦርድ፡ ጸገምኩም ኣብ ምፍታሕ ኪሕግዘኩም ይኽእል‘ዩ።

ነቲ ኣብ መዳይ ጥዕና ዝምልከት ክሲታትን ዝመሚ፡ ተቆጻጻሪ ኣገልግሎታት ጥዕናን ክንክንን (Inspektionen för vård och omsorg) ውን ክትውከስዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ`ዚ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ኣቲኹም www.ivo.se ኣንብቡ። 

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ምዕራፍ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ