ኣርባዕተ መሰረታውያን ሕግታት ወይ ቅዋማት ሽወደን

​ደሞክራሲ ንኺሰርሕ ሕግም ድመብን የድሊ። ኣብ ሽወደን መሰረታውያን ሕጋታት ኣገደስቲ ሕግታት እዮም። ንሳቶም ነቲ ካልእ ሕግታት መሰረት ይኾኑ፡ ሽወደን ብኸመይ ክትመሓደር ከም ዘለዋ ድማ ቅርጺ ይፈጥሩ። ንሳቶም ንደሞክራሲ ይዕቅቡ ልዕሊ ኩሉ ሕጋጋት ከኣ እዮም። ይኹንምበር ትሕዝቶ ናይቶም ናይቲ ሃገር ሓፈሻዊ ሕግታት ምስቶም መሰረታውያን ሕግታት ዚጻረሩ ኪኾኑ የብሎምን።

ነዚ ቅርጽዚ ንምውሓስን ሰባት ድማ ድሕሪ ምርጫ ኣብቲ መንግስቲ ዕልዋ ከይፍጽሙን ብማለት እቶም ሕግታት ብዘይ ምኽንያት ኣይልወጡን እዮም። ነዚ ንምልዋጥ እቲ ባይቶ ንሓደ ውሳነ ክልተ ግዜ ኪውስኖ ኣለዎ። ብዛዕባተን ክልተ ውሳነታት ድማ ሓፈሻዊ ምርጫ ኪካየድ ኣለዎ። እዚ ድማ ነቲ መንግስቲ ኣዚዩ ቅልጡፍ ውሳነ ንኸይህብ ተባሂሉ እዩ። እቲ ናይ መሕሰቢ ግዜ ነቲ ሕጊ ቅድሚ ምልዋጥ ጥንቁቕ ግምገማ ንምግባር ይሕግዝ። እቶም ሕግታት ንደሞክራሲና ይዕቅቡ። ኣብ ሽወደን ኣርባዕተ ሕግታት ቅዋም ኣለዉ:-

   ወግዒ መንግስቲ Regeringsform (RF) ሽወደን ብኸመይ ከም ትምራሕ ዚምልከት። ናይዚ ግዜዚ ወግዒ መንግስቲ ናይ 1974 እዩ ። ኣብ‘ዚ ሕጊ‘ዚ መንግስቲ ብኸመይ ከም ዚሰርሕን ምርጫ ባይቶ ብኸመይ ኪዕመም ከም ዘለዎን ዚሕብር መምርሕታት ኣለዉ። ወግዒ መንግስቲ ብዛዕባ መሰረታዊ ናጽነትን መሰላትን ዚምልከት ሕግታትውን ኣለዎ። ንኣብነት ናይ ማሕበራት ምቛምን ናይ እምነትን ናጽነት ዚምልከት መሰላትውን ኣለዎ።

   ሕ ጊ ምውራስ ዓራት Successionsordning (SO) ኣብ ሽወደን መን ንጉስ ወይ ንግስቲ ከም ዚኸውን ዚምልከት ሕጊ ምውራስ ዓራት እዩ ።

   ሕ ጊ ናጻ ሕትመት Tryckfrihetsförordning (TF) ኣብ ጋዜጣታትን መጻሕፍትን እንታይ ኪሕተም ከም ዘለዎ ዚምልከት ሕጊ ናጽነት ሕትመት እዩ። ኣብ ሽወደን ሰብ ዝደለዮ ኪጽሕፍ መሰል ኣለዎ ገበናዊ ጽሑፍ ክሳዕ ዘይኮነ።

   ሕ ጊ ናጻ ርእይቶ Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ኣብ ራድዮ: ተለቪዥን: ፊልምን ኢንተርነትን እንታይ ክትብል ከም ትኽእል ዚምልከት ሕጊ መሰል ርእይቶ እዩ። ኣብ ሽወደን ሓደ-ሓደ ፍሉያት ኵነታት ገዲፍካ ዝለደኻዮ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ንኽብሪ ሰብ ዚደፍር ነገር ምዝራብ ኣይፍቀድን‘ዩ። እዚ ንወልቀሰባት ወይከኣ ንጕጅለ ሰባት ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል።

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ