መወልቲ ዕዮን ተሓባበርቲ ትካላትን

እዚ መርበብ-ሓበሬታ፡ ኮማዊ ሓበሬታ ዚህብ ሓበራዊ መራኸቢ ምምሕዳር ቦርድታት ኣውራጃ እዩ። ምምሕዳር ቦርድታት ኣውራጃ፡ ንinformationsverige.se የመሓድርን ኣዳልዩ ይቕርብን። ብዛዕባ እዛ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ዝምልከት ኣብ ገጽ-ሓገዝ ብዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

 

መወልቲ ዕዮን

 ምምሕዳር ቦርድ ኣውራጃታት ካብ 2014 ኣትሒዙ ብዙሓት መንግስታውያን ስራሓት ሰሪሑ እዩ። informationsverige.se ንምጥያስ ሓደስቲ መጻእቲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከምኡ ውን ሓተቲ ዑቕባ ካልኦትን ከም ናይ ሓበሬታ መርበብ ኮይኑ የገልግል። እዚ መርበብ ሓበሬታ ብፍላይ ከኣ ንሓደስቲ መጻእትን/ወይ ከኣ ሓተቲ ዑቕባን ንጥፈታት ዘካይዱ ውልቀ ሰባትን ተዋሳእትን ከም መሳርሒ እዩ።

እዚ መርበብ ሓበሬታ ብናይ ቦርድ ኣውራጃታት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ዝምወል።

  

ናይ ቅድሚ ሕጂ ተሓባበርትን ለገስትን

እዛ መርበብ ሓበሬታ ንብዙሕ ዓመታት ሰፊሓን ማዕቢላን እያ ዝተፈላለዩ ለገስትን ተሓባበርትን ብዝተፈላለየ መገዲ ነዚ ፕሮጀክት ደገፍ ብምሃብ ነዛ መርበብ ሓበሬታ ከኣ ክውንቲ ጌሮማ።​

 


  

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ