ሓበሬታ ብነንበይኑ ቋንቋታት

​​ትግርኛ

ሓበሬታ ናይዚ ኢንተርነት ኣድራሻዚ፤ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ተተርጒሙ ኣሎ። በየናይ ቋንቋ ክተንብቦ ከም ትደሊ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ናብ ካልእ ቋንቋ ንምቕያር፤ ኣብታ ናይ ቋንቋ ሳንዱቕ፤ ኣብ ላዕሊ ብየማናይ ኩርናዕ ዘላ ትጸቅጥ። ኣብቲ ስእሊ ተመልኪታ ኣላ። ኣብቲ ዝተኽፍተ መጋርጃ ድማ፤ እቲ ክተንብበሉ እትደሊ ቋንቋ ምረጽ። ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ፤ ካብቲ ዘሎኻዮ ገጽ፤ ናብ ካልእ ቋንቋ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ። ቋንቋ ምስ መረጽካ፤ እቲ ኣብቲ ኢንተርነት እትርእዮ ዚቕጽል ገጻት፤ በቲ ቋንቋቲ የገልግል። ኩሉ ገጻት ብኹሉ ቋንቋታት ከይህሉ ይኽእል እዩ።

 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ