Asyl (ዑቕባ-ምሃብ)

​Ett uppehållstillstånd som ges till dig som är utländsk medborgare och flykting eller skyddsbehövande enligt utlänningslagen. Reglerna för vilka som har rätt att få asyl i Sverige finns i utlänningslagen. Sverige ska ge asyl, det vill säga uppehållstillstånd, till dig om du är flykting enligt FN:s flyktingkonvention eller alternativt skyddsbehövande. Läs mer på: www.migrationsverket.se, www.riksdagen.se

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ