ናይ ኢንተርኔት ወረቐት መንነት

ናይ ኢንተርኔት ወረቐት መንነት ምስ መደበኛ ሰነድ መንነት ከም ወረቐት መንነት ወይ ናይ ምምራሕ መኪና ፍቓድ ክነጻጸር ይኽእል። ናይ ኢንተርኔት ወረቐት መንነት ብውሑስ መገዲ ኣብ ኢንተርኔት መንነትካ ዝገልጽ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትካላት መንግስቲ ብምእታው ጉዳይካ ከተሳልጥን መመልከቲ ክትገድፍን ትኽእል።

ናይ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ወረቐት መንነት ናይ ኢንተርኔት ወረቐት መንነት እውን ኣለዎ፣ እዚ ማለት ወረቐት መንነ ትምስ እተመልክት ናይ ኢንተርኔት ወረቐት መንነት ውን ሓቢሩ ይወሃበካ እዩ። ናይ ኢንተርኔት ወረቐት መንነት ብሓገዝ ናይ ሚስጢር ቁጽሪ ኮድ ክትጥቀመሉ ትኽእል። ናይ ሚስጢር ቁጽሪ ኮድ ብደብዳቤ ናብ ኣድራሻኻ ይከኣኽ።

መምበቢ ካርድ ወይ ከኣ መምበቢ ካርድ ዘለዋ ዳታ እንተዘይብልካ ካብ ቤት ጽሕፈታት ካሳ ውሕስነት፣ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ወይ ከኣ በዓል መዚ ጥሮታ ክትጥቀመላ እትኽእል ዳታ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ።

ኣብዛ መዝገበ ቃላት ኣብ ትሕቲ ናይ ባንክ ወረቐት መንነት ከምኡ ውን ወረቐት መንነት ዝያዳ ሓበሬታ ኣምብብ። 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ