ደሞዝ ኣብ ግዜ ሕማም

​ምስ እትሓምም ወይ መጉዳእቲ ምስ ዘጋጥም መተካእታ ገንዘብ ይወሃበካ እዩ። ኣብቶም ናይ መጀመርያ 14 መዓልታት ኣብ ክንዲ ደሞዝ ካብ ወሃቢ ስራሕ (ደሞዝ ኣብ ግዜ ሕማም sjuklön) ወይ ከኣ (sjukpenning ደሞዝ ኣብ ግዜ ሕማም) ካብ 14 መዓልታት ንላዕሊ ምስ እትሓምም ገንዘብ ይወሃበካ። ብምኽንያት ሕማም እታ ክትሰርሐላ ዘይከኣልካ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ንወሃቢ ስራሕ ከምዝሓመምካ ከተመልክት ይግባእ። ናይ መጀመርያ ናይ ሕማም መዓልቲ ትረኽቦ ክፍሊት የለን ድሒሩ ወሃብ ስራሕካ ንዳርጋ 2 ሰሙን ይኸፍለካ ድሒሩ ውን ካብ ካሳ ውሕስነት ክፍሊት ትረክብ። ካብ ካሳ ውሕስነት ክፍሊት ክትረክብ ስራሕ ዘለካን ስራሕ ምስ ደሞ ዝነበረካን ክኸውን ይግባኣ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ካሳ ውሕስነት ዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ