ናይ ሽወደን ቋንቋ ምልምማድ ጀምር

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ኣብዚ ሽወደንኛ ንኽትመሃር ክትጅምር እትጥቀመሉ፡ "ኣፓር"፡ ፊልምታትን፡ ኣድራሻታት ኢንተርነትን ክትረክብ ኢኻ።

ብፊልም ጌርካ ተለማመድ

ኣብቶም ፊልምታት ልሙዳት ዝዀኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትመሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ ውን፡ ነቲ ፊልምታት ደው ኣቢልካ፡ ንድሕሪት ተተመሊስካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። እንድሕር ኣብ ታሕቲ ኣብ የማን ናይ'ቲ ፊልም ዘሎ መስመር ኣብ ትሕቲ-ኣርእስቲ ታት ጠዊቕካ ነቲ ፊልም ኣርእስቲ ዘለዎ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።

ፊደላት / ንነፍስኻ ንኻልእ ምልላይ

ምቝጻር ተመሃር​

እታ ሰዓት

ንሓደ ኦርኒክ ብኸመይ ምምላእ / ህጹጽ ጻውዒት ረዲኤት​

ኣይተረዳኣንን / ክዳውንቲ​

​ኣደማምጻ ምልምማድ

ፊደላት ሽወደንኛ ብኸመይ ከም ተድምጽ ንምልምማድ ዚሕግዙ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ፊልምታት ኣለዉ።

Uttal.se

​ሓበሬታ Hej Svenska! ንምጥቃም

ናይ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዓሰርተ ምውዐላታት ኣለዉ። ናብ ሞቢልካ ወይ ኣይፓድካ በብእዋኑ ሓደ መውዐላ ክትመልእ ኣለካ።

 ምእንቲ ኣብ ሞቢልካ ወይ ኣብ ኣይፓድካ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ምውዐላ ዝያዳ ቦታ ክትረክብ ምስ ወዳእካ ነቲ ምውዐላ ክትድምስሶ ትኽእል ኢኻ።

ምእንቲ ነቲ ምውዐላ ብዘይ ዋይፋይ ክትጥቀመሉ ናብ ኢንተርነት ምእታው ዕድል ምስ ረኸብካ ሓደ ምውዐላ ክትመልእ ትኽእል ኢኻ።  

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ