ናይ ሽወደን ቋንቋ ምልምማድ ቀጽል

ትምህርቲ ሽወደንኛ ክትቅጽል እትጥቀመሎም ኣፓት፡ ፊልምታትን ኣድራሻታት ኢንተርነትን ኣብዚ ክትረክብ ኢኻ።

ብፊልም ጌርካ ተለማመድ

ኣብቶም ፊልምታት ልሙዳት ዝዀኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትመሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ ውን፡ ነቲ ፊልምታት ደው ኣቢልካ፡ ንድሕሪት ተተመሊስካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ለርኒንግ ስዊዲሽ ነዓኻ እንግሊዝኛ እትኽእልን ቋንቋ ናይ ምምሃር ልምዲ ዘለካን ካብ ናይ ሽወደን ምስረታ ሓደ መሳርሒ እዩ። እቲ መሳርሒ ኣብ ኮምፕዩተራት እዩ ብዝበለጸ ዝሰርሕ።

መዓልታት ሰሙን / ቤት መሸጣ መድሃኒት/ፋርማቻ​መዓልታት ሰሙን / ኣካል ሰብ​

ኣካል ሰብ / ማእከል ክንክን-ጥዕና

​ምሽማት/ምግዛእ

ስድራቤት / መግቢ ምስራሕ

​​​ሕብርታት / ኣፓርታማ/ናይ ርሻን ገዛ​​

​​​ሞያታት / ኩነት-ኣየር​​

ቋንቋ ሽወደን ንክትመሃር ዝያዳ ፊልምታት ኣብ ዝያዳ ፊልማት መርበብ ገጽ ኣሎ።

​Learning Swedish

ለርኒንግ ስዊዲሽ ነዓኻ እንግሊዝኛ እትኽእልን ቋንቋ ናይ ምምሃር ልምዲ ዘለካን ካብ ናይ ሽወደን ምስረታ ሓደ መሳርሒ እዩ። እቲ መሳርሒ ኣብ ኮምፕዩተራት እዩ ብዝበለጸ ዝሰርሕ።

ብስቬንስካ ኢንስቲቱተት (Svenska Institutet) – ”ለርኒን ስዊዲሽ” (Learning Swedish)

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ