ማህደረቃላትን ትርጕምን

​​ኣብዚ: ቃላትን ጽሕፍን ንምትርጓም ዚሕግዙ ዝተፈላለዩ ኣፕን ገጻት ኢንተርነትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ማህደረቃላት ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ

ምስ ቤ/ጽ መራኸብቲ ስራሕ (ኣርቤትስፎርመድሊንገን) ዚተኣሳሰሩ ቃላት ዝሓዘ ማህደረ ቃላት።

ብፊልም ጌርካ ተለማመድ​

ኣብቶም ፊልምታት ልሙዳት ዝዀኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትመሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ ውን፡ ነቲ ፊልምታት ደው ኣቢልካ፡ ንድሕሪት ተተመሊስካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ / ግሲ​

ኣገደስቲ ቃላት

ዝርዝር-ቃላት

​ቃላት ሽወደንኛ

ኣብኡ: ብሽወድንኛ ዝተዳለወ ናይ ሽወደንኛ ቃላት ተመሳሰልቲ ቃላትን መግለጽታትን ትረክብ።

መዝገበቃላት ሕጊ

Synony​mord.se

SAOL.se

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ