ምስ ካልኦት ብሓባር ሽወደንኛ ተለማመድ

​​​​​​​​​​​​​​​​ሽወደንኛ ንምምሃር ሓደ ኣዕጋቢ ኣገባብ እንተሎ: ሽወደንኛ ምስ ዚኽእሉ ሰባት ምዝራብ’ዩ።

”ዌልካም!” (Welcome!)

”ዌልካም!” ሽወደንኛ ኪዛረቡ ምስ ዚኽእሉ ሰባት፡ ወይ ብሞባይል ጉጅም ንምባል (ቻት) ወይ ብኣካል ንምርኻብ ዘኽእለካ ኣፕ እዩ።

​​​”ስፕሮክቬን” (Språkvän) ብጻይ ቋንቋ ወይከኣ ”ፍሊክቲንጋይድ” (flyktingguide) መራሕ-ስደተኛ:

ናይ ”ቋንቋ-ዓርኪ” ወይ ”መራሒ-ስደተኛ” ምህላው፡ ሓደ ካብቲ ምስ ሰብ ክትራኸበሉ እትኽእል ኣገባብ’ዩ። ንስኻ ከም ሓታቲ ዕቝባ ወይ ከም ሓድሽ ዝመጸ ሰብ፡ ኣብ ሽወደን ምስ ሰባት ክትላለ ትኽእል ኢኻ። ብሓገዝ ናይ ”ቋንቋ-ዓርኪ” ወይ ”መራሒ-ስደተኛ”፡ ሽወደንኛ ቀልጢፍካ ክትመሃርን፡ ዕለታዊ መነባብሮኻ ዘቃልሉ ርክባት ክትፈጥርን ትኽእል ኢኻ። 

ሽወደንኛ ምስ ቈልዓ​

ብፊልም ጌርካ ተለማመድ​​

ኣብቶም ፊልምታት ልሙዳት ዝዀኑ ቃላትን ሓረጋትን ክትመሃር ኢኻ። እንተ ደሊኻ ውን፡ ነቲ ፊልምታት ደው ኣቢልካ፡ ንድሕሪት ተተመሊስካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። እንድሕር ኣብ ታሕቲ ኣብ የማን ናይ'ቲ ፊልም ዘሎ መስመር ኣብ ትሕቲ-ኣርእስቲ ታት ጠዊቕካ ነቲ ፊልም ኣርእስቲ ዘለዎ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።

ቤተንባብ

ኣብ "ካፌ"

መግለጺ መገዲ / ነጻ ግዜ

ቋንቋ ሽወደን ንክትመሃር ዝያዳ ፊልምታት ኣብ ዝያዳ ፊልማት መርበብ ገጽ ኣሎ።

​መራኸ​ቢ ቦታታት​

ምእንቲ ኣበይ ከይድካ ካልኦት ሰብ ረኺብካ ቋንቋ ሽወደን ክትለማመድ ክትውከስ ክትርእይ፡ ኣብዚ ሓንቲ ከተማ፡ ቦታ ወይ ኣድራሻ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ ካርታ እንታይ ኪረኣይ ከም እትደሊ ምረጽ

ቤት ንባብ​

ኣብቲ ቤት ንባብ: ምስ ኢንተርነት ዚራኸባ ኮምፕዩተራትን ብቐሊል ሽወደንኛ ዝተጻሕፉ መጻሕፍትን ክትልቃሕ: ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተጻሕፉ ጋዜጥታትን መጽሔታትን ከተንብብን ካልእ ብዙሕ ነገር ክትገብርን ትኽእል። ኣብ ሓደሓደ ኣብያተ ንባብ: ብሓባር ኮይንካ ልምምድ ሽወደንኛ ዚግበሮም ርክባት ይዳለዉ’ዮም።

ሓገዝ ዕዮ-ገዛ​

ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሽወደን ይዳሎ። እዚ ከኣ ቈልዑ: መንእሰያትን ኣባጽሕን: ምዕባለ ከርእዩን ኣብ ትምህርቶም ኪዕወቱን ንምሕጋዝ ዝተዳለወ’ዩ።​

​​ጥንቅቕ በል!

ኣብ ኢንተርነት ምስ ዝተፋለጥካዮ ሰብ: ብኣካል ኣብ እትራኸበሉ ወቕቲ ጥንቃቐ ምግባር ኣይትረስዕ። ናበይ ትከይድ ከም ዘለኻ ንኻልእ ሰብ ሓብር፤ ምስቲ ብኢንተርነት ዝተፋለጥካዮ ሰብ ከኣ ኣብ ሰብ ዘለዎ ፍሉጥ ቦታ ተራኸብ።​

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ