Activities in Sweden (Aktiviteter i Sverige)

New to Sweden? Find things to do here. Would you like to play football, find a language café, or learn a new skill? Check the activities in the list, pick a category, or type something into the search field. You can also search by typing the name of your town.

Activities

3 June 2022

Språkcafé i Equmeniakyrkan Hallunda

Välkommen att träna svenska i Equmeniakyrkan Hallunda. Alla är välkomna! Welcome to practice Swedish at Equmeniakyrkan Hallunda. Every thursday.

Time: 15:30 - 17:00

Target group: Everyone is welcome

Place: Hallunda torg 2 , 14568 , Norsborg

Accessibility:

Category: Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Organizer: Sociala Missionen

open single event
4 June 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

Time: 13:30 - 15:30

Target group: Only for parents

Place: Mårdtorpsgatan 61 , 58432 , Linköping

Accessibility:

Category: Family and parenthood

Organizer: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
4 June 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

Time: 10:00 - 12:00

Target group: Only for parents

Place: Mårdtorpsgatan 61 , 58432 , Linköping

Accessibility:

Category: Family and parenthood

Organizer: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
5 June 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

Time: 10:00 - 12:00

Target group: Only for parents

Place: Vistvägen 32 , 58732 , Linköping

Accessibility:

Category: Family and parenthood

Organizer: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
7 June 2022

Språkkafé på Alvesta bibliotek

Vi träffas och pratar svenska.

Time: 13:30 - 15:00

Target group: Everyone is welcome

Place: Allbogatan 17 , 342 30 , Alvesta

Accessibility: Hiss finns. Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett.

Category: Swedish language

Organizer: Alvesta Bibliotek

open single event