Asyl i Järfälla

Date and time: 30 November 2020 , kl. 09:00 - 12:00

Target group: Everyone is welcome

Place: Digitalt, 177 80, Järfälla i Stockholms län

Description: Asyl i Järfälla är ett kostnadsfritt 8 veckors program där kursdeltagare får lära sig svenska, information om arbetsmarknaden, delta i arbetsplatsbesök och stöd i att skriva CV och personligt brev. Kursen på förmiddagar är för dig som inte har några förkunskaper i svenska. Kursen hålls digitalt med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anmäl dig på integration@jarfalla.se eller ring 070-002 38 79. För mer information se jarfalla.se/asylkurs English: Asyl i Järfälla is a cost-free 8 week program where participants are offered a course in the Swedish language, get information about the laboor market, participate in workplace visit and support in writing CV and coverletter. The morning course is for you who have no prior knowledge of Swedish. The course is held online due to the recommendations fromThe Public Health Agency of Sweden. Sign up through integration@jarfalla.se or call 070-002 38 79. For more information visit jarfalla.se/asylkurs

Accessibility: Kursen hålls digitalt

Category:  Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA , Online activity

Select calendar: Choose and save the activity in your calendar here

Contact details

Name: Järfälla kommun
Phone number: 070-002 38 79
E-mail: integration@jarfalla.se