Engelska hos Nya Rum!

Date and time:

Target group: Everyone is welcome

Place: Västberga Gårdsväg 30, 12630, Hägersten

Description: På Onsdagar kl 18.00-20.00 har vi engelskalektion hos Nya Rum i Västberga för dig som vill lära dig engelska. Du behöver inte kunna prata engelska, vi lär oss tillsammans! Fika finns från kl. 17.30.

Plats: Västberga Gårdsväg 30. Buss 165 från Liljeholmen.

Hoppas vi ses där!

Accessibility:

Category:  Swedish society , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Contact details

Name: Mira-Maria Åslund
Phone number: 0722206533
E-mail: mira.aslund@nygemenskap.org