Familjelördag i Rinkeby

Date and time: 30 October 2021 , kl. 13:00 - 15:00

Target group: Everyone is welcome

Place: Parkleken Rinken, 163 70, Rinkeby, Stockholm

Description: Familjelördagarna är en trygg plats och ett sammanhang för gemenskap, samtal, lek och föräldra-stöd. Det är en helgaktivitet som är gratis där föräldrar och barn med olika bakgrund och från olika bostadsområden möts och där alla ska kunna känna sig inkluderade, delaktiga och välkomna. Vårt fokus är som vanligt att erbjuda lek, glädje, utrymme för samtal och fysisk aktivitet för hela familjen för att på så sätt ge familjetid som är svår att skapa hemma och för att ge föräldrarna avlastning, ökad energi och mer tid med barnen utanför hemmet.

Accessibility:

Category:  Family and parenthood

Contact details

Name: Sahar Faghihinejad
Phone number: 070 024 76 04
E-mail: sahar@svenskamedbaby.se