Lära tillsammans

Date and time:

Target group: Only for parents

Place: Mårdtorpsgatan 61, 58432, Linköping

Description: I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling.
Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

Accessibility:

Category:  Family and parenthood

Contact details

Name: Lilia Lahmar
Phone number: 013-26 32 92
E-mail: foraldrastod@linkoping.se