Läslandet

Date and time:

Target group: Everyone is welcome

Place: Gröndalsvägen 1, 151 65, Södertälje

Description: För barn 3-11 år och deras föräldrar. Vi högläser en bok och gestaltar i teater tillsammans med barnen. Aktiviteten främjar språkutveckling och barnens utveckling och hela familjens integration. Familjerna får även barnböcker med sig hem för att fortsätta läsningen i hemmet.

Accessibility:

Category:  Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Contact details

Name: Berolin Deniz
Phone number: 0701720237
E-mail: info@lfi.se