PRISMA - Vägledning till en aktiv fritid

Date and time: 17 October 2020 , kl. 13:00 - 15:00

Target group: Everyone is welcome

Place: Glimmervägen 6, 224 78 , Lund

Description: Prismas vägledare talar svenska, engelska, arabiska, persiska och tigrinja och hjälper dig att hitta roliga och meningsfulla aktiviteter att delta i på fritiden. Genom Prisma får du möjlighet att lära känna många nya människor och träna din svenska. Både vägledning och aktiviteter är gratis. Hur fungerar Prisma? 1. Kontakta oss på prisma@eoscares.se eller 0793-369559, eller besök oss i anslutning till vårt språkcafé på lördagar kl. 13-15 (på Vuxenskolan, Glimmervägen 6 i Lund). 2. En vägledare från Prisma kommer att kontakta dig för att träffas och samtala om vilka aktiviteter du är intresserad av. 3. Prisma-medarbetaren föreslår en tid och plats där ni träffas för att besöka aktiviteten. 4. Efteråt pratar ni om hur det gick och bestämmer om ni vill fortsätta eller prova någon annan aktivitet. Prisma drivs i samarbete mellan Lunds kommun, LKF, Rädda Barnen och Eos Cares och inkluderar aktiviteter från ett flertal föreningar/organisationer.

Accessibility:

Category:  Other , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Select calendar: Choose and save the activity in your calendar here

Contact details

Name: Ahmad Kaddah
Phone number: 079-3369559
E-mail: prisma@eoscares.se

Organizer

Eos Cares