Svenska fortsättning nivå c- Asylsökande

Date and time:

Target group: Everyone is welcome

Place: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Description: Genom undervisningen i svenska för asylsökande ska eleven ges förutsättningar att utveckla och fördjupa sina kunskaper som: - sin förmåga att läsa och skriva svenska, - sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, - sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, - ett gott uttal, - insikter i hur man lär sig språk, - inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, - sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt - sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Accessibility: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Category:  Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Contact details

Name: Mahmoud Shaker
Phone number: 0723-707090
E-mail: mahmoud.shaker50@yahoo.com