Svenska från dag ett

Date and time: 10 February 2022 , kl. 13:00 - 17:00

Target group: Everyone is welcome

Place: Kungstensgatan 45, 10239, Stockholm

Description: Du får lära dig grunderna i det svenska språket. Målet är att du ska kunna göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer. Vi utgår från boken Rivstart och arbetar med olika ämnen som finns i den-

Arbetssätt

- Vi arbetar med alla språkfärdigheter - tala, läsa, höra och skriva
- Fokus ligger på muntlig kommunikation
- Undervisningen sker på svenska
- Du deltar aktivt på lektionerna
- Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt
- Du behöver studera hemma mellan träffarna

Accessibility:

Category:  Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Contact details

Name: Therese Andersson
Phone number: 08-7894359
E-mail: therese.andersson@folkuniversitetet.se