Svenska från dag ett

Date and time: 14 February 2022 , kl. 09:00 - 13:00

Target group: Everyone is welcome

Place: Holländaregatan 38, 11359, Stockholm

Description: Kursen utgår från boken Rivstart. Kapitlen styr ämnena för kursen som bl.a. är fritid, kultur och politik. Målet är att du ska kunna kommunicera mer med människor du möter i vardagen och om ämnen som ni studerar. Om möjligt kommer ni också göra studiebesök.

Förkunskaper
Du behöver kunna en del svenska och du behöver kunna det latinska alfabetet för att gå denna kurs.

Arbetssätt

- Vi arbetar med alla språkfärdigheter - tala, läsa, höra och skriva
- Fokus ligger på muntlig kommunikation
- Undervisningen sker på svenska
- Du deltar aktivt på lektionerna
- Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt.

Accessibility:

Category:  Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Contact details

Name: Therese Andersson
Phone number: 08-7894359
E-mail: therese.andersson@folkuniversitetet.se