Svenska nybörjare - Asylsökande

Date and time:

Target group: Everyone is welcome

Place: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Description: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer.
Innehåll
Tala:
• Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc
• Be om information
• Prata om sig själv, familj. Studier och arbete
• Enkla modeller för att göra inköp
• Enkla modeller för att planera aktiviteter
Höra:
• öva att förstå enkel, naturligt talad svenska
Uttal:
• Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation
• Vokal- och konsonantljud
• Redaktioner och assimilationer
• Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk
Läsa:
• Enkla dialoger och texter
Skriva:
• Berätta om sig själv med enkla ord
Grammatik:
• Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

Accessibility: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Category:  Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Contact details

Name: Mahmoud Shaker
Phone number: 0723-707090
E-mail: mahmoud.shaker50@yahoo.com