Svenska nybörjare - Asylsökande

Date and time: 21 November 2020 , kl. 10:00 - 12:15

Target group: Everyone is welcome

Place: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Description: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer. Innehåll Tala: • Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc • Be om information • Prata om sig själv, familj. Studier och arbete • Enkla modeller för att göra inköp • Enkla modeller för att planera aktiviteter Höra: • öva att förstå enkel, naturligt talad svenska Uttal: • Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation • Vokal- och konsonantljud • Redaktioner och assimilationer • Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk Läsa: • Enkla dialoger och texter Skriva: • Berätta om sig själv med enkla ord Grammatik: • Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

Accessibility: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Category:  Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Select calendar: Choose and save the activity in your calendar here

Contact details

Name: Mahmoud Shaker
Phone number: 0723-707090
E-mail: mahmoud.shaker50@yahoo.com