Svenska och samhällsorientering.

Date and time: 6 May 2021 , kl. 10:45 - 13:15

Target group: Everyone is welcome

Place: Online, 69132, Karlskoga

Description: Grundundervisning i svenska och samhällsorientering. Här får deltagarna möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Vänder sig till asylsökande samt personer som fått uppehållstillstånd. För att anmäla dig till "Online svenska" behöver du maila efter det för du mer information.

Accessibility:

Category:  Swedish language , Part of Early Action for Asylum Seekers, or Tidiga Insatser for Asylsökande – TIA

Contact details

Name: Kim Karlsson
Phone number: 070-4127055
E-mail: kim.karlsson@studieframjandet.se