Asyl i Järfälla

Fecha y hora: 30 noviembre 2020 , kl. 09:00 - 12:00

Grupo objetivo: Todos son bienvenidos

Lugar: Digitalt, 177 80, Järfälla i Stockholms län

Descripción: Asyl i Järfälla är ett kostnadsfritt 8 veckors program där kursdeltagare får lära sig svenska, information om arbetsmarknaden, delta i arbetsplatsbesök och stöd i att skriva CV och personligt brev. Kursen på förmiddagar är för dig som inte har några förkunskaper i svenska. Kursen hålls digitalt med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anmäl dig på integration@jarfalla.se eller ring 070-002 38 79. För mer information se jarfalla.se/asylkurs English: Asyl i Järfälla is a cost-free 8 week program where participants are offered a course in the Swedish language, get information about the laboor market, participate in workplace visit and support in writing CV and coverletter. The morning course is for you who have no prior knowledge of Swedish. The course is held online due to the recommendations fromThe Public Health Agency of Sweden. Sign up through integration@jarfalla.se or call 070-002 38 79. For more information visit jarfalla.se/asylkurs

Disponibilidad: Kursen hålls digitalt

Categorías:  El idioma sueco , Forman parte de las «acciones tempranas de apoyo a los solicitantes de asilo» (TIA, por su sigla en sueco) , Actividades en línea

Seleccionar calendario: Aquí puede elegir guardar las actividades en su propio calendario

Datos de contacto

Nombre: Järfälla kommun
Número de teléfono: 070-002 38 79
Correo electrónico: integration@jarfalla.se