Lära tillsammans

Fecha y hora: 11 junio 2022 , kl. 10:00 - 12:00

Grupo objetivo: Solo para padres y madres

Lugar: Mårdtorpsgatan 61, 58432, Linköping

Descripción: I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling.
Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

Disponibilidad:

Categorías:  Familia y paternidad/maternidad

Datos de contacto

Nombre: Lilia Lahmar
Número de teléfono: 013-26 32 92
Correo electrónico: foraldrastod@linkoping.se