Språkträff för asylsökande (digitalt på Zoom)

Fecha y hora: 1 abril 2021 , kl. 10:00 - 11:00

Grupo objetivo: Todos son bienvenidos

Lugar: Nu på Zoom - annars på NybyVision på Odensgatan 8, 753 14, Uppsala

Descripción: På torsdagar har vi Språkträff för asylsökande. Där kan du träna på att prata svenska men också samtala om och lära sig mer om det svenska samhället. Språkträffen är på Zoom och man loggar enkelt in genom en länk som ledaren skickar ut. Om du vill vara med så kontakta oss (helst via e-post) och fråga om det finns plats i gruppen. Anmäl dig till: kristina.wasserman@nybyvision.se

Disponibilidad: Personal med bred språkkompetens, lokal på bottenplan och handikapptoalett.

Categorías:  El idioma sueco , Forman parte de las «acciones tempranas de apoyo a los solicitantes de asilo» (TIA, por su sigla en sueco) , Actividades en línea

Datos de contacto

Nombre: Kristina Wasserman
Número de teléfono: 018-560730
Correo electrónico: kristina.wasserman@nybyvision.se