Svenska fortsättning nivå c- Asylsökande

Fecha y hora:

Grupo objetivo: Todos son bienvenidos

Lugar: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Descripción: Genom undervisningen i svenska för asylsökande ska eleven ges förutsättningar att utveckla och fördjupa sina kunskaper som: - sin förmåga att läsa och skriva svenska, - sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, - sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, - ett gott uttal, - insikter i hur man lär sig språk, - inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, - sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt - sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Disponibilidad: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Categorías:  El idioma sueco , Forman parte de las «acciones tempranas de apoyo a los solicitantes de asilo» (TIA, por su sigla en sueco)

Datos de contacto

Nombre: Mahmoud Shaker
Número de teléfono: 0723-707090
Correo electrónico: mahmoud.shaker50@yahoo.com