Svenska nybörjare - Asylsökande

Fecha y hora: 21 noviembre 2020 , kl. 10:00 - 12:15

Grupo objetivo: Todos son bienvenidos

Lugar: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Descripción: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer. Innehåll Tala: • Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc • Be om information • Prata om sig själv, familj. Studier och arbete • Enkla modeller för att göra inköp • Enkla modeller för att planera aktiviteter Höra: • öva att förstå enkel, naturligt talad svenska Uttal: • Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation • Vokal- och konsonantljud • Redaktioner och assimilationer • Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk Läsa: • Enkla dialoger och texter Skriva: • Berätta om sig själv med enkla ord Grammatik: • Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

Disponibilidad: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Categorías:  El idioma sueco , Forman parte de las «acciones tempranas de apoyo a los solicitantes de asilo» (TIA, por su sigla en sueco)

Seleccionar calendario: Aquí puede elegir guardar las actividades en su propio calendario

Datos de contacto

Nombre: Mahmoud Shaker
Número de teléfono: 0723-707090
Correo electrónico: mahmoud.shaker50@yahoo.com