Svenska nyheter för asylsökande kvinnor

Fecha y hora:

Grupo objetivo: Todos son bienvenidos

Lugar: Skäggetorp Centrum, 586 44, Linköping

Descripción: English below.

Vill du veta mer om vad som händer i Sverige?

På Svenska Nyheter för asylsökande kvinnor läser vi om aktuella nyheter och diskuterar på lätt svenska.

Vi pratar också om demokrati, källkritik och jämställdhet.
Och viktigast av allt, vi fikar tillsammans 🙂

Drop- in!
Barnen är välkomna att följa med.

VAR? Röda Korset i Skäggetorp Centrum

NÄR? Onsdagar kl. 10-12
START 2 MARS

Frågor? Kontakta Hargita på Röda Korset, tele 0763387883

Varmt välkomna!
______________________________________
Do you want to know more about what is happening in Sweden?

At Swedish News for Asylumseeking Women we read about current news and discuss in easy swedish.

We also talk about democracy, sources and equality.
And most important of all, we have fika togheter 🙂

Drop-in!
Children are welcome!

WHERE? Red Cross in Skäggetorp Centrum

WHEN? Wednesdays 10:00-12:00
START 2 MARS

Questions? Contact Hargita at the Red Cross; 0763387883

Warm Welcome!

Disponibilidad: Tillgänglighetsanpassade lokaler inkl. anpassad toalett.

Categorías:  La sociedad sueca , Forman parte de las «acciones tempranas de apoyo a los solicitantes de asilo» (TIA, por su sigla en sueco)

Datos de contacto

Nombre: Madeleine Szente
Número de teléfono: 0723277702
Correo electrónico: madeleine.szente@redcross.se