انجام فعالیت های مختلف در سوئد (Aktiviteter i Sverige)

تازه واردان در سوئد می توانند در اینجا کارهایی برای انجام دادن پیدا کنند. آیا می خواهید فوتبال بازی کنید، یک کافه تریای زبان پیدا کنید یا چیز جدیدی یاد بگیرید؟ ببینید چه فعالیت هایی در لیست وجود دارد، یک زیرمجموعه را انتخاب کنید یا واژه ای را در چهارخانه جستجو بنویسید. شما همچنین می توانید با نام شهر خود جستجو کنید.

فعالیت های اوقات فراغت

8 آبان 1399

Språkträning för asylsökande i Vingåker

زمان: 09:00 - 11:30

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Norra Torggatan 2 , 64330 , Vingåker

در دسترس بودن:

همه زیر مجموعه ها: زبان سوئدی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان است-TIA

برگزار کننده: Studieförbundet Bilda Svealand

open single event
8 آبان 1399

Språkträning för asylsökande i Vingåker

زمان: 13:30 - 15:45

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Norra Torggatan 2 , 643 30 , Vingåker

در دسترس بودن:

همه زیر مجموعه ها: زبان سوئدی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان است-TIA

برگزار کننده: Studieförbundet Bilda Svealand

open single event
8 آبان 1399

Svenska och data för asylsökande i Riddarhyttan

Träna svenska i Allaktivitetshuset

زمان: 09:00 - 12:00

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Parkvägen 2 , 730 91 , Riddarhyttan

در دسترس بودن:

همه زیر مجموعه ها: زبان سوئدی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان است-TIA

برگزار کننده: Studieförbundet Bilda Svealand

open single event
8 آبان 1399

Svenska för asylsökande i Vedevåg

Träna svenska i Vedevågs kyrka.

زمان: 10:00 - 12:15

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Kyrkvägen 2 , 711 72 , Vedevåg

در دسترس بودن:

همه زیر مجموعه ها: زبان سوئدی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان است-TIA

برگزار کننده: Studieförbundet Bilda Svealand

open single event
8 آبان 1399

Vill du veta mer om hur saker fungerar?

Workshopserie - Rättigheter och möjligheter i Sverige! 10 träffar från oktober 2020 till mars 2021. Tema 1: Lär dig mer om skydd i lagen. Tema 2: Lär dig mer om att jobba i Sverige. Tema 3: Lär dig mer om att vara i Sverige. Vi ses på Sensus Studieförbund varannan torsdag klockan 13:00-15:00. Det kommer inte finnas tolkar, så du behöver kunna lätt svenska. Välkommen! OBS: Workshopserien är för dig som har fyllt 18 år och håller på att söka uppehållstillstånd, eller du som har uppehållstillstånd men ännu inte har ditt eget boende.

زمان: 13:00 - 15:00

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Sensus Studieförbund, Teatergatan 3 , 602 22 , Norrköping

در دسترس بودن: Hör av dig om du har tillgänglighetsbehov.

همه زیر مجموعه ها: جامعه سوئد , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان است-TIA

برگزار کننده: Byrån mot diskriminering i Östergötland

open single event