انجام فعالیت های مختلف در سوئد (Aktiviteter i Sverige)

تازه واردان در سوئد می توانند در اینجا کارهایی برای انجام دادن پیدا کنند. آیا می خواهید فوتبال بازی کنید، یک کافه تریای زبان پیدا کنید یا چیز جدیدی یاد بگیرید؟ ببینید چه فعالیت هایی در لیست وجود دارد، یک زیرمجموعه را انتخاب کنید یا واژه ای را در چهارخانه جستجو بنویسید. شما همچنین می توانید با نام شهر خود جستجو کنید.

فعالیت های اوقات فراغت