اطلاعات مربوط به تقویم فعالیت "فعالیت های موجود در سوئد”

آخرین به روز رسانی: 30 6 2022

تقویم فعالیت «فعالیت های موجود در سوئد» که پیش از این در وبسایت Informationsverige.se وجود داشت به دلایل فنی تعطیل شده است. با کمون خود تماس بگیرید یا وبسایت کمون را جستجو کنید تا ببینید چه فعالیت هایی در کمون شما وجود دارد.

یافتن فعالیت های مختلف در کمون شما

شرکت در فعالیت های مختلف کمون و یا فعالیت در انجمن های مختلف این فرصت را فراهم می کند تا با افراد جدید آشنا شده و زبان سوئدی تمرین کنید.

گاهی اوقات کمون ها و انجمن ها برای افراد تازه وارد به سوئد فعالیت هایی دارند تا ورود آنها به جامعه سوئد آسان تر شود. 

بسیاری از کمون ها و سازمان های داوطلبانه غیردولتی برای کمک به افراد تازه وارد در سوئد کار می کنند که این افراد با سوئدی ها ارتباط بر قرار کنند. نام اینگونه فعالیت ها ممکن است متفاوت باشد، بطور مثال ممکن است نام آن «دوست مکالمه زبان»، «راهنمای پناهندگان»، «حامی»، «راهنما» یا «دوست» باشد.

با کمون خود تماس بگیرید یا وبسایت کمون را جستجو کنید تا ببینید چه فعالیت هایی در کمون شما وجود دارد.