فعالیت های دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 30 10 2018

در مدتی که منتظر جواب در پرونده پناهندگی خود هستید فعالیت های مختلفی وجود دارند که می توانید در آنها شرکت کنید. چندین کمون و انجمن فعالیت هایی برای پناهجویان دارند. شرکت در این فعالیت ها اغلب رایگان است. شرکت در فعالیت های مختلف راهی برای آشنا شدن با افراد جدید و یادگیری مطالب جدید است.

چند نمونه از انجمن هایی که می توانند فعالیت ارائه کنند انجمن های ورزشی و فرهنگی، آموزشگاهها و انجمن های دینی هستند. کمون ها و انجمن ها فعالیت های مختلفی دارند. بطور مثال ممکن است کمک برای انجام تکالیف درسی، ورزش و تحرک جسمی، حمایت از خانواده و کافه تریا های زبان وجود داشته باشد ولی زمینه های بسیار دیگری نیز وجود دارند.

آموزشگاهها و دبیرستان های همگانی بزرگسالان دوره های آموزشی برای پناهجویان دارند. این دوره های آموزشی سوئدی از روز اول و سوئدی روزمره نام دارند. در دوره های آموزشی آموزشگاهها می توانید زبان سوئدی را یاد بگیرید. آموزشگاهها همچنین دوره های آموزشی برای یادگیری بیشتر در بارۀ جامعه سوئد هم دارند. همچنین بسیاری سازمان های دیگر نیز وجود دارند که دارای فعالیت های مختلف هستند ولی آموزشگاه نیستند. استانداری ها بایستی برای پناهجویان در سراسر کشور فعالیت ایجاد کنند. استانداری ها به انجمن ها و کمون ها بودجه می دهند که آنها فعالیت های رایگان برای پناهجویان برگزار کنند.

برای پیدا کردن فعالیتها در جائی که زندگی می کنید بایستی به وبسایت کمون خود یا تقویم فعالیتها رجوع کنید.

تقویم فعالیت - انجام فعالیت های مختلف در سوئد

"انجام فعالیت های مختلف در سوئد" یک جدول تقویمی است که شما می توانید در آن فعالیت های مختلف مناسب برای خود را جستجو کنید. بطور مثال می توانید انجمن های نزدیک محل زندگی خود را که دارای فعالیت های مناسب برای شما هستند را پیدا کنید.

شما می توانید یک واژۀ برای جستجو، یا یک روز بخصوص یا فعالیت های موجود در یک منطقۀ بخصوص را بنویسید. بطور مثال واژۀ Idrott (ورزش)، Svenska språket (زبان سوئدی) یا Kultur (فرهنگ) و Underhållning (تفریح و سرگرمی) را بنویسید.

پول سفر

اگر در دوره های آموزشی آموزشگاهها زبان سوئدی از روز اول، زبان سوئدی روزمره یا فعالیت هایی که از استانداری بودجه می گیرند شرکت می کنید می توانید پول سفر به آن فعالیت را درخواست کنید. از کسی که آن فعالیت را برگزار می کند یک گواهی برای پول سفر بگیرید. گواهی را به اداره مهاجرت تحویل دهید تا درخواست شما را بررسی کند.

خود را برای کار در سوئد آماده کنید

شیوه های مختلفی برای آماده سازی خود برای کار کردن در سوئد وجود دارد. بطور مثال شما می توانید از شرایط لازم برای کار کردن در شغل خود در سوئد کسب اطلاع کنید. همچنین می توانید مدارک تحصیلی خود را ترجمه کرده یا بگذارید تحصیلات خارجی تان مورد قضاوت قرار گیرد.