کار کردن در دوران پناهندگی

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

برای کار کردن در سوئد باید مجوز کار داشته باشید. اگر شما پناهجو هستید می توانید به جای آن «معافیت از داشتن اجازه کار» AT-UND داشته باشید. این به معنای «استثناء شرط اجازه کار» است، یعنی شما می توانید بدون اجازه کار مشغول کار شوید.

در موارد زیر می توانید از ادارۀ مهاجرت AT-UND دریافت کنید:

 • بتوانید یک سند هویت قابل قبول ارائه دهید یا به شیوۀ دیگری در روشن شدن هویت خود مشارکت کنید. یعنی باید هر کاری که می توانید انجام دهید تا نشان دهید چه کسی هستید، مانند ارائه اسنادی که هویت شما را نشان دهد.
 • در سوئد درخواست پناهندگی کرده باشید.
 • در درخواست های پناهندگی قبلی خود جواب منفی نگرفته باشید.

اگر واجد این شرایط باشید یک تصمیم در مورد AT-UND «معافیت از داشتن اجازه کار» دریافت خواهید کرد. کارفرما می تواند با اسکن کردن «کد پاسخ سریع» QR-koden روی کارت اِل.اِم.آ شما ببینید که شما «معافیت از داشتن اجازه کار» AT-UND دارید.

وقتی کار می کنید مالیات بپردازید

وقتی کار می کنید بایستی مالیات بر درآمد بپردازید. کارفرمای شما بایستی هزینه های اجتماعی را پرداخت کند. به این کار سفید گفته می شود.

کار سفید مزایای بسیاری دارد. از جمله موارد زیر را دریافت می کنید:

 • یک گواهی استخدام.
 • چندین معرف.
 • حق مرخصی برای تعطیلات.
 • حق دریافت مرخصی والدین.
 • بیمه های مختلف.
 • امتیاز بازنشستگی.
 • حقوق ایام بیماری.
 • حقوق در صورتی که نیاز داشته باشید برای مراقبت از فرزند بیمار خود در خانه بمانید.

اگر کار کنید و مالیات نپردازید گفته می شود که شما سیاه کار می کنید. سیاه کار کردن غیر قانونی است. ممکن است به حبس به مدت حداکثر دو سال منجر شود.