خود را برای کار در سوئد آماده کنید

آخرین به روز رسانی: 6/12-2023

شیوه های مختلفی برای آماده سازی جهت کار در سوئد وجود دارد.

مهارت های خود را در وبسایت jobskills.se نشان دهید!

وبسایت jobskills.se یک ابزار الکترونیکی است که ادارۀ کاریابی طرح و گسترش داده است. در وبسایت jobskills.se می توانید سوابق کاری قبلی و سایر معلومات و تجربیات خود را وارد کنید.

شما می توانید این اطلاعات را به زبانهای سوئدی، عربی، انگلیسی، فارسی، سومالیائی یا تیگرینیائی وارد کنید.

این ابزار بر مبنای اطلاعاتی که وارد کرده اید یک پروفایل برای شما ایجاد می کند. شما می توانید به انتخاب خود این پروفایل را برای کارفرماهای مختلف ارسال کنید. این پروفایل بطور اتوماتیک به سوئدی ترجمه می شود.

در وبسایت jobskills.se می توانید موارد زیر را انجام دهید:

  • مهارت ها و تجربیات خود را نشان دهید
  • بر مبنای پیشینۀ خود برای کار پیدا کردن راهنمائی دریافت کنید
  • پروفایل خود را به سوئدی ترجمه کنید
  • پروفایل خود را برای کارفرماها ارسال کنید

​​​​​​​​آنچه را که در وبسایت jobskills.se وارد می کنید تأثیری روی قضاوت در تقاضای پناهندگی شما در ادارل مهاجرت تأثیر ندارد.

مشاغل در سوئد

اگر مطمئن نیستید که چه شغلی برای شما مناسب است یا اینکه شغل شما در سوئد چه مفهومی دارد می توانید از خدمات «پیدا کردن مشاغل» Hitta yrken کمک بگیرید. «پیدا کردن مشاغل» یک ابزار دیجیتالی است که اداره کاریابی آنرا تدوین کرده است.

خدمات «پیدا کردن مشاغل» برای موارد زیر اطلاعات وجود دارد:

  • مشاغل مختلف چگونه هستند.
  • شانس کار پیدا کردن در یک شغل بخصوص چقدر است.
  • چه تحصیلات و تجاربی بایستی داشته باشید تا بتوانید در مشاغل مختلف کار کنید.

همچنین فیلم هایی وجود دارد که چندین شغل را شرح می دهند.

اگر در خارج از سوئد تحصیل کرده اید

شما می توانید در دوران پناهجوئی مدارک تحصیلی خود را ترجمه یا ارزشیابی کنید. این شیوۀ خوبی برای آماده سازی خود جهت کار کردن در سوئد است.

ترجمه مدارک تحصیلی خارجی

اگر در خارج از سوئد تحصیل کرده باشید و این مدارک به زبان دیگری بغیر از انگلیسی، فرانسوی، اسپانیائی، آلمانی یا زبان های اسکاندیناوی باشد، بایستی مدارک تحصیلی خود را ترجمه کنید.

ترجمه بایستی توسط یک مترجم رسمی به زبان سوئدی یا یکی از زبان های فوق الذکر باشد.

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

شما می توانید مدرک تحصیلی خارجی خود را ارزشیابی نیز بکنید. یعنی شواری دانشگاهها و مدارس عالی یک نظریه صادر می کند که مطابقت مدرک شما را با سیستم آموزشی سوئد نشان می دهد.

می توانید قبل از دریافت اجازه اقامت برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خود اقدام کنید. درخواست اجازه اقامت و دریافت کارت اِل.اِم.آ ( LMA-kort) برای اینکار کافی است.

در اینصورت بایستی فتوکپی گذرنامه و فتوکپی کارت کارت اِل.اِم.آ ( LMA-kort) خود را همراه با درخواست ارزشیابی ارسال کنید.