چه عواملی بر امکان دریافت اجازۀ اقامت تأثیر می گذارند؟

آخرین به روز رسانی: 27 3 2018

اگر پناهنده هستید یا نیازمند پناه جایگزینی هستید می توانید اجازه اقامت دریافت کنید.

هر درخواست پناهندگی بایستی جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. یعنی ادارۀ مهاجرت بایستی به اینکه شما همجنسگرا، دو جنسگرا یا یک فرد ترانسکسوئل هستید، توجه کند.

شما بایستی برای ادارۀ مهاجرت تعریف کنید که چه کسی هستید، چرا گریخته اید و فکر می کنید اگر به وطن خود بازگردید چه اتفاقی برای شما می افتد. هرچه بیشتر می توانید در مورد خود تعریف کنید، حتی اگر احساس می کنید مشکل است.

مهم است که حقیقت را بگویید و داستان خود را تغییر ندهید. یک پناهنده اغلب اجازه اقامت سه ساله دریافت می کند.

 • پناهنده

  در کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل نوشته شده که چه کسی پناهنده محسوب می شود. یک پناهنده اغلب اجازه اقامت سه ساله دریافت می کند.

  شما در صورتی پناهنده محسوب می شوید که ادارۀ مهاجرت تشخیص دهد که شما دلایل بسیار قوی دارید که بترسید بخاطر موارد زیر مورد اذیت و آزار قرار بگیرید:

  • نژاد
  • ملیت
  • عقاید دینی یا سیاسی
  • جنسیت
  • گرایشات جنسی
  • تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی خاص
 • نیاز به پناه جایگزینی

  اتحادیه اروپا برای شرایط لازم جهت آنکه یک نفر نیازمند پناه جایگزینی باشد، مقررات مشترکی دارد. فردی نیاز به پناه جایگزینی داشته باشد اغلب اجازۀ اقامت 13 ماهه می گیرد.

  شما در صورتی پناهنده محسوب می شوید که ادارۀ مهاجرت تشخیص دهد که این خطر وجود دارد که شما:

  • به مجازات مرگ محکوم شوید.
  • مورد مجازات جسمی، شکنجه، سایر اعمال غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرید یا مجازات شوید.
  • بخاطر درگیری مسلحانه صدمه بخورید، علیرغم اینکه سرباز نباشید.
 • اجازۀ اقامت بخاطر موارد دیگر

  پناهجویان در موارد استثنائی حتی اگر پناهنده یا نیازمند به پناه جایگزینی نیز تشخیص داده نشده باشند می توانند اجازۀ اقامت دریافت کنند.

  بطور مثال می تواند موردی باشد که شما دچار یک بیماری واقعاً جدی باشید، چنانچه در معرض تجارت انسان قرار گرفته باشید یا قرار باشد در یک تحقیقات بزهکاری شرکت کنید..

 • موارد مستثناء از حق پناه

  در موارد زیر نمی توانید در سوئد پناهندگی بگیرید:

  • مرتکب جنایات جنگی شده باشید.
  • علیه بشریت مرتکب جُرم شده باشید.
  • مرتکب جُرم سنگین دیگری شده باشید.
  • تهدیدی علیه امنیت سوئد باشید.

  اگر در وطن تان برای شما خطر کشته شدن یا مورد اذیت و آزار قرار گرفتن وجود داشته باشد حتی اگر اعمال مندرج در این لیست را انجام داده باشید می توانید یک اجازۀ اقامت محدود به زمان بگیرید.

برنامه مدرسه رادیوی آموزشی (UR Skola) یک فیلم تهیه کرده است که فرق بین اصطلاح های پناهنده و نیازمند به پناه جایگزینی را توضیح می دهد.