حق و حقوق شما در دروان پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 27 3 2018

شما در دوران پناهجوئی از جمله از حق دریافت خدمات درمانی، مسکن و در صورت نیاز، از حمایت مالی برخوردار هستید. در اینجا می توانید مطالب بیشتری در مورد حق و حقوق خود بخوانید.