تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما

آخرین به روز رسانی: 24/5-2024

پس از انجام تحقیقات پناهندگی توسط اداره مهاجرت سوئد، این اداره در پرونده قضاوت می‌کند. سپس شما یک تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود دریافت می‌کنید که یا با درخواست پناهندگی شما موافقت شده است یا اینکه جواب منفی گرفته‌اید.

اداره کل مهاجرت تصمیم خود را بر اساس روایت شما و مدارکی که در حمایت از مطالبی که گفته‌اید، اتخاذ می‌کند. اداره مهاجرت همچنین تصمیم خود را بر اساس وضعیت کشور شما اتخاذ می‌کند.

اداره کل مهاجرت می‌تواند تصمیم را به شیوه‌های مختلف به اطلاع شما برساند

هنگامی که اداره مهاجرت سوئد در مورد درخواست شما تصمیم گرفت، در جلسه‌ای با شرکت کارمند مسئول پرونده تصمیم را به اطلاع شما می‌رساند ملاقات کنید، یا تصمیم را با یک نامه برای شما ارسال ‌می‌کند.

حتی اگر تصمیم را از طریق نامه دریافت کنید، اداره مهاجرت شما را به جلسه‌ای دعوت می‌کند که در آن با کمک مترجم اطلاعات مربوط به تصمیم را به شما ابلاغ می‌کند. کارمند مسئول پرونده در این جلسه تصمیم را توضیح می‌دهد، حق و حقوق شما و مراحل بعدی را تعریف می‌کند.