مسکن در دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 24/8-2023

پناهجویان می توانند برای سکونت از اداره مهاجرت کمک بگیرید. شما همچنین می توانید خودتان مسکن فراهم کنید. در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد مقررات جاری وجود دارد.

زندگی در محل های سکونت متعلق به اداره مهاجرت

اداره مهاجرت دارای مسکن های موقت برای افرادی است که در انتظار دریافت جواب هستند. اگر پولی نداشته باشید، اداره مهاجرت هزینه مسکن را می پردازد.

اگر اداره مهاجرت برای مسکن به شما کمک کند شما نمی توانید محل زندگی خود را انتخاب کنید. شما بایستی آمادگی داشته باشید به شهری که مسکن های خالی در آن وجود دارد، نقل مکان کنید. همچنین ممکن است در مدتی که منتظر تصمیم هستید مجبور شوید به مسکن دیگری نقل مکان کنید.

اگر به شما در یک مسکن جا داده شده باشد، آن جا فقط برای خود شماست. در اغلب موارد مسکن شامل یک آپارتمان است که با دیگران شریک می شوید. اگر همراه با خانواده آمده اید، خانواده همیشه یک اطاق مشترک دریافت می کند. اگر مجرد هستید با سایر هم جنسان خود در یک اطاق مشترک زندگی می کنید.

حق سکونت به پایان می رسد

اگر دادگاه از رسیدگی به پرونده شما خودداری کند یا حکم اخراج دریافت کرده باشید و حکم لازم الاجرا شده باشد، یا وقتی مهلت ترک خاک اختیاری شما خاتمه یافته باشد، بایستی از محل سکونت نقل مکان کنید. این امر در مورد بزرگسالانی صِدق می کند که با کودکان زیر 18 سال تحت تکلف شان زندگی نمی کنند.

زندگی در مسکن خود

اگر نمی خواهید در محل های سکونت متعلق به اداره مهاجرت زندگی کنید می توانید خودتان یک مسکن پیدا کنید. بسیاری از افراد در مدتی که منتظر جواب درخواست پناهندگی خود هستند نزد دوستان و خویشاوندان خود زندگی می کنند. اگر خودتان مسکن فراهم می کنید بایستی خودتان هزینۀ آنرا بپردازید.

اگر خودتان مسکن فراهم می کنید بایستی آدرس تان را به اداره مهاجرت اطلاع دهید تا بتوانند با شما تماس بگیرند. اگر در مسکن خود زندگی می کنید وقتی اجازه اقامت دریافت کنید نمی توانید از اداره مهاجرت برای سکونت در یک شهر کمک دریافت کنید.

ممکن است زندگی در برخی از مناطق مسکونی روی حق شما برای دریافت کمک هزینه تاثیر بگذارد

برخی مناطق مسکونی وجود دارند که ممکن است روی حق شما برای دریافت کمک هزینه تاثیر بگذارند. اگر شما به چنین منطقه مسکونی نقل مکان کنید ممکن است از حق دریافت کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه محروم شوید. اگر آدرس دیگری بغیر از محل سکونت خود ارائه دهید، مثلاً آدرس یک صندوق پُستی را بدهید نیز ممکن است حق دریافت کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه را از دست بدهید.

کمون ها در سوئد

همه کسانی که در سوئد زندگی می کنند در یک کمون زندگی می کنند. کمون ميتواند يك شهر، يك شهرستان يا چندين شهرستان باشد. در سوئد ٢٩٠ کمون وجود دارد.

در وبسایت informationsverige.se اطلاعات در مورد تمام كمون ها جمع آورى شده است. شما ميتوانيد اطلاعاتى در مورد آنچه كه در كمون ها وجود دارد و انجام مي شود، به عنوان مثال در مورد مدارس، اشتغال و مسكن بخوانيد.