وضع مالی در دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

در این صفحات می توانید اطلاعات در مورد چگونگی اداره کردن امور مالی تان در دوران پناهندگی در سوئد را پیدا کنید. در اینجا همچنین می توانید در مورد باز کردن یک حساب بانکی مطالب بیشتری بخوانید.

ممکن است فرصت هایی برای کار و یا تأسیس شرکت/ کسب و کار خصوصی برای شما در دوران پناهجوئی در سوئد وجود داشته باشد. همچنین راه های بسیاری برای آماده شدن برای کار در سوئد وجود دارد.

اگر شما خودتان قادر به پول درآوردن نیستید یا دارایی های دیگری ندارید می توانید از اداره مهاجرت کمک مالی درخواست کنید.

در دوران پناهجوئی در سوئد ممکن است بتوانید مشتری یک بانک شده و به یک حساب بانکی و سایر خدمات بانکی دسترسی پیدا کنید.